Galeria w Hallu. „Śladami Kulisiewicza – wędrówki ze szkicownikiem” – wystawa retrospektywna Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.

Wystawa prezentuje nagrodzone i wyróżnione szkice z trzech edycji konkursu zorganizowanego przez Liceum Plastyczne w Kaliszu w latach 2012, 2014 i 2017.

[Wernisaż: Śr. 12.06.] Potrwa do: Nd. 14.07.

wernisaż 12.06.2019, godz.12.00
wystawa czynna 12.06.-14.07.2019

Głównym założeniem organizatorów było zainspirowanie uczniów liceów plastycznych w całej Polsce twórczością wybitnego kaliskiego artysty – Tadeusza Kulisiewicza. Stąd pomysł na konkurs, chyba jedyny w Polsce, w którym ocenie jury poddane są szkice. Przygotowania do czwartej edycji konkursu trwają. W listopadzie 2019 będzie możliwość zobaczyć w naszym mieście rysunki nadesłane na najnowszą edycję. Komisarz konkursu: Izabella Symanowicz

„Szkic leży u podstaw wszelkich działań artystycznych. Jest najprostszym szczerym sposobem przekazu plastycznego, chwilą zapisu myśli, notatką, która znajduje swoje miejsce w szkicowniku. To początek zazwyczaj najtrafniejszego „słowa” zanotowanego ołówkiem czy farbą. Proces twórczy, który rejestruje głębię i wrażliwość postrzeganego zjawiska – obraz duszy.
Temat (…) Konkursu Plastycznego „Śladami Kulisiewicza –wędrówki ze szkicownikiem” zachęca młodzież do wspaniałej drogi rozwoju i kształcenia artystycznego. Szkic, który obecnie staje się coraz bardziej pomijanym i „niemodnym” etapem w procesie kreacji twórczej, nabiera rangi i ważności. Konkurs plastyczny zorganizowany przez ZSP nr 2 w Kaliszu – Liceum Plastyczne zaprezentował wysoki poziom nadesłanych prac oraz różnorodność artystycznych poszukiwań na zadany temat. Idąc śladami Kulisiewicza młodzież z liceów plastycznych udowodniła chęć tworzenia szkiców, notatek z podróży… tych dalekich i tych bliskich (rodzina, pracownia, zwierzęta). Jury wyłoniło najciekawsze osobowości nagradzając i wyróżniając szkice, które przejawiały wyjątkowe walory artystyczne”.

prof. Maria Targońska –przewodnicząca jury II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Śladami Kulisiewicza – wędrówki ze szkicownikiem”