Galeria w Hallu. Tadeusz Topolski „Droga zawsze…”

Zapraszamy do Galerii w Hallu CKiS na wystawę fotograficzną Tadeusza Topolskiego „Droga zawsze...” Wersnisaż w środę o godz. 18:00.

[Wernisaż: Śr. 23.10.]

wernisaż: 23.10.2019, godz. 18.00
wystawa czynna: 23.10.-10.11.2019

„W fotograficznej działalności Tadeusza Topolskiego cechy łączące jego prace to: wyraźne odwoływanie się do tradycji, silny dystans do łatwości jej uprawiania i poszukiwanie w werystycznej konieczności medium uniwersalizujących metafor. Autor stawiając na pozornie proste znaki, stara się zgłębiać ich znaczenie, ale bez odwoływania się do wyraźnych przesłań. W jego pracach często pobrzmiewają tropy poszukiwań Zdzisława Beksińskiego, Zbigniewa Dłubaka czy Edwarda Hartwiga. Twórców, którzy traktowali fotografię często tylko jako punkt wyjścia. Starali się zmuszać ją do przekraczania jej charakterystycznych walorów, jednocześnie bez uchylania jej istoty. Można powiedzieć, że nad ich pracami unosiła się egzystencjalna mgła, której poszukuje również koniński fotograf. Jednocześnie autor stara się połączyć historyczne poszukiwania fotograficzne, z tym, co raczej wpisuje się w kulturę remiksu, obrazu w obrazie. W jego najnowszym cyklu realizowanym na styku fotografii analogowej i cyfrowej, obraz podstawowy odsyła do kolejnego, wewnętrznego obrazu, zaprasza do labiryntu znaczeń bez nici Ariadny. Topolski postanawia zamaskować pierwotny wydźwięk obrazu, przesłonić jaskrawość symboliki, by w efekcie zostawić odbiorców z ich osobistymi pytaniami. Co nie jest takie oczywiste w czasach, gdy nie zadaje się pytań, nie drąży w szczelinach istnienia i nie szuka na pograniczu, domagającego się przekroczenia…”

Robert Brzęcki