„Goście Radziwiłłów” znów w Antoninie

Zapraszamy na drugą edycję Programu pt. „Goście Radziwiłłów”, który w całości jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Latem ubiegłego roku, w trakcie jego edycji pilotażowej, w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie pracowało twórczo pięć osób. W efekcie powstały zróżnicowane w charakterze utwory literackie: tom wierszy, książka dla dzieci, oraz powieści – obyczajowa, podróżnicza i historyczna, które są wykorzystywane jako materiały promujące region.

[Od: Cz. 19.08.]

„Goście Radziwiłłów” to program Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeznaczony dla twórców i tłumaczy literatury. Nad autorskimi utworami mogą oni przez trzy tygodnie pracować w antonińskim pałacu oraz otaczającym go parku.

Aktualnie w gościnie u Radziwiłłów przebywa sześć pisarek, które tworzą powieści, zbiory wierszy, opowiadania oraz spisują wspomnienia.

Już w najbliższy czwartek Antonin odwiedzą profesor Przemysław Czapliński i profesor Piotr Śliwiński. Będzie można z nimi porozmawiać o literaturze naszych czasów i spróbować odpowiedzieć między innymi na pytania: Po co piszemy? Dlaczego czytamy? Czy literatura jest potrzebna? A jeśli tak, to jaka i komu?

Jeśli lubisz czytać, a może też piszesz  – dołącz do nas!

Czekamy na ciebie w Antoninie, w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów, w czwartek 19 sierpnia o godzinie 17.00.

Zaprasza portal Kulturaupodstaw.pl.


Piotr Śliwiński – nauczyciel akademicki, wychowawca kilku pokoleń polonistów, autor blisko dwudziestu książek, autor szkiców i recenzji poświęconych literaturze, redaktor kilku tomów zbiorowych. Jego teksty zostały przetłumaczone na język angielski, francuski, czeski, hiszpański, niemiecki, szwedzki i ukraiński. Przez wiele lat był redaktorem „Polonistyki” oraz redaktorem prowadzącym „Poznańskich Studiów Polonistycznych”. Jest współtwórcą studenckiego czasopisma „Pro Arte”. Publikował na łamach „Gazety Wyborczej” i  „Tygodnika Powszechnego”. Popularyzując wiedzę o literaturze, napisał hasła do wydanej w 1996 roku „Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Gutenberga”. Zainicjował „Wyspę Literatury”, prowadzoną w ramach studiów przez znanych pisarzy. Kurator Międzynarodowego Festiwalu „Poznań Poetów”. Inicjator i przewodniczący kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej.

Przemysław Czapliński – literaturoznawca, historyk i krytyk literatury oraz kultury XX i XX wieku, tłumacz, profesor w Instytucie Filologii Polskiej UAM, współtwórca zakładu Antropologii Literatury IFP UAM, współtwórca – wraz z Piotrem Śliwińskim – specjalności krytycznoliterackiej, zainicjował utworzenie w IPF nowej specjalności pn. „Kuratorstwo literatury”, od 2016 roku członek-korespondent PAN, autor oraz współautor kilkunastu książek, redaktor oraz współredaktor publikacji zbiorowych, autor posłowia do „Jądra ciemności” Josepha Conrada, członek komitetu redakcyjnego rocznika: „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, kurator wielu cyklów dyskusyjnych, członek jury w konkursach literackich i teatralnych (Nagroda Literacka Nike, Paszporty Polityki w kategorii literatura). Wybitny badacz literatury współczesnej – interesuje go konfrontowanie literatury z problemami późnej nowoczesności. Obszary jego zainteresowań to także historia literatury XX i XXI wieku, socjologia, antropologia literatury, Holokaust, eko i biokrytyka. Jest uczestnikiem wielu projektów interdyscyplinarnych, laureatem nagród: m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Nagrody im. Kazimierza Wyki, „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Nagrody im. Jana Długosza.