BRAMA DO LA STRADY IV/GATEWAY TO LA STRADA IV

Projekt BRAMA DO LA STRADY IV/GATEWAY TO LA STRADA IV, realizowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, to międzynarodowe warsztaty teatru ulicznego organizowane wspólnie z partnerami z państw Grupy Wyszehradzkiej, tj. z Czech, Słowacji,Węgier i oczywiście z Polski. Adresatem projektu jest młodzież, a zajęcia warsztatowe poprowadzą artyści z polskich, czeskich, słowackich i węgierskich teatrów ulicznych.

[Od: Pn. 12.06.] [Od: Wt. 13.06.] [Od: Śr. 14.06.] [Od: Cz. 15.06.] [Od: Pt. 16.06.] [Od: So. 17.06.] [Od: Nd. 18.06.] Potrwa do: Nd. 18.06.

Projekt ma na celu nie tylko przybliżenie młodym uczestnikom teatru ulicznego, ale przede wszystkim zachęcenie ich do aktywnego, twórczego działania  przy wykorzystaniu pozawerbalnych artystycznych środków wyrazu istniejących ponad podziałami językowymi czy kulturowymi. Projekt przewiduje realizację międzynarodowych warsztatów teatralnych, akcji ulicznych, działań parateatralnych we współpracy z partnerami z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Kalisz reprezentuje młodzież z liceów i ZST-E. W ramach projektu powstaną 4 grupy warsztatowe, każda prowadzona przez  artystów z jednego z krajów partnerskich, każda licząca ok. 12 osób  w wieku do 25 roku życia z każdego z krajów partnerskich, każda wykorzystująca w swej pracy odmienne środki artystycznego wyrazu, wywodzące się z teatru ulicznego w ich krajach. Efekty 5-ciodniowych warsztatów, prowadzonych przez artystów z 4. krajów z młodzieżą będą  dwukrotnie prezentowane  w formie Prezentacji Powarsztatowych podczas 24. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA. Projekt przewiduje także prezentację profesjonalnych spektakli przez teatry uliczne zaproszone do udziału w projekcie,  w ramach Sceny Wyszehradzkiej –  również podczas  24. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA 2017.

Projekt BRAMA DO LA STRADY IV jest twórczą kontynuacją projektów zrealizowanych
w 2012 r. (GATEWAY TO LA STRADA),  w 2014 r. (GATEWAY TO LA STRADA II Continuation)
i GATEWAY TO LA STRADA III w 2015 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt: monika@ckis.kalisz.pl

BRAMĘ DO LA STRADY IV/GATEWAY TO LA STRADA IV wspiera finansowo Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Visegrad Fund

Foto: Sergiusz Różański     Video: Robert Kuciński