Mrożek Bez Ukłonów – program sceniczny

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zapraszają na program sceniczny oparty na motywach opowiadań Sławomira Mrożka: MROŻEK BEZ UKŁONÓW

[Od: Pt. 29.04.]
Bilety: wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona, 0,00
foto: pl.wikipedia.org/wiki/Sławomir_Mrożek

foto: pl.wikipedia.org/wiki/Sławomir_Mrożek

M R O Ż E K  B E Z  U K Ł O N Ó W

program sceniczny oparty na motywach opowiadań Sławomira Mrożka:

A R T Y S T A * P O E T A * B A L  M A S K O W Y

Dzieła Sławomira Mrożka mają ten walor, że były, są i będą aktualne; ukazują bowiem prawdziwe osobowości zarówno nas samych, jak i innych ludzi. Nasze wady i zalety aż tak bardzo się nie zmieniają. Patrząc na stworzone przez autora postaci, dostrzegamy je w świecie realnym, często w naszym najbliższym otoczeniu. Oczywiście, nierzadko widzimy je w karykaturalnym, czasem mocno sparodiowanym obrazie, ale dzięki temu słowa zaczerpnięte z Gogola: „Z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie!” brzmią przy okazji Mrożkowskich arcydzieł szczególnie wyraziście.

Realizacja: SIT „Mundi”, NTI Scena TAM 2, KO „Serbinów”, Teatr na Widoku

*

Oświetlenie – Janusz Wiśniewski
Dźwięk – Dariusz Juszczak
Nagrania studyjne – Mikołaj Kraszkiewicz
Adaptacja i reżyseria – Maciej Michalski

*

Premiera: 29 kwietnia 2022, godz. 18.00, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

 

Organizacja: