Projekt kultury ludowej „Grajcie skrzypce, grajcie basy…”

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu realizuje w 2018 roku projekt dotyczący kultury ludowej i tradycyjnej pn. Grajcie skrzypce, grajcie basy. Dokumentacja i popularyzacja ludowych tradycji muzycznych Ziemi Kaliskiej.

[Od: Cz. 01.02.] Potrwa do: Pn. 31.12.

Projekt Grajcie skrzypce, grajcie basy. Dokumentacja i popularyzacja ludowych tradycji muzycznych Ziemi Kaliskiej – uzyskał dofinansowanie ze środków MKiDN w wysokości 25.000 zł i 17.000 zł ze środków Województwa Wielkopolskiego, a w pozostałej części jest finansowany z budżetu CKiS w Kaliszu.

Projekt jest kontynuacją zadań z lat poprzednich, dzięki którym wydano płyty z nagraniami archiwalnymi i współczesnymi regionu. Zakłada działania interdyscyplinarne w kulturze ludowej Południowej Wielkopolski – popularyzację współczesnego folkloru Ziemi Kaliskiej oraz dokumentację obecnego stanu kultury ludowej i udostępnienie archiwaliów regionu.
Projekt zakłada wydanie drugiej płyty CD z nagraniami portretującymi artystę regionu – tym razem śpiewaczkę z Kobierna. Odbędzie się kolejna edycja przeglądu Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. Powstanie także wydawnictwo książkowe poświęcone historii Biesiady organizowanej od blisko 40 lat oraz płyta CD z najlepszymi wykonaniami z Biesiady Folkloru, rejestrowanymi od lat 90-tych XX w. aż do 2016 r. CKiS zorganizuje plenerowe koncerty z udziałem zespołów z regionu – Estrady Folkloru: w Moszczance-Skrzebowej, w Żegocinie, w Sośniach, w Choczu, w Dobrzecu i w Dębnicy, warsztaty twórców i targi sztuki ludowejpotańcówki ludowe, konsultacje śpiewacze i taneczne dla zespołów ludowych oraz warsztaty regionalne i warsztaty dla nauczycieli. Projekt jest realizowany do końca 2018 roku.