Projekty PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI i Mistrzyni CZEPCÓW

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu realizuje w 2017 roku dwa projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Kultura ludowa oraz ze środków Województwa Wielkopolskiego.

[Od: Pn. 16.01.] Potrwa do: Nd. 31.12.

Jednym z nich jest projekt Mistrzyni czepców. Warsztaty haftowania i układania czepców Stanisławy Kowalskiej z Goliny finansowany ze środków MKiDN w wysokości 20.000 zł. Warsztaty odbywają się w Jarocińskim Ośrodku Kultury 2-3 razy w miesiącu od stycznia do grudnia 2017 roku. Uczestnicy warsztatów uczą się projektowania, haftowania i szycia czepca ludowego z tiulu lub z płótna haftowanego techniką nasnuwaną (tzw. snutką golińską).

 Drugi projekt Przeszłość dla przyszłości – ciąg dalszyDokumentacja i popularyzacja kultury tradycyjnej Ziemi Kaliskiej – uzyskał dofinansowanie ze środków MKiDN w wysokości 30.000 zł i 22.000 zł dzięki wsparciu Woj. Wielkopolskiego, a w pozostałej części jest finansowany z budżetu CKiS w Kaliszu.

Projekt jest kontynuacją wydarzenia „Przeszłość dla przyszłości” z 2015. Zakłada działania interdyscyplinarne między planowanymi w kulturze ludowej Południowej Wielkopolski, czyli popularyzacją współczesnego folkloru Ziemi Kaliskiej, a sięganiem do zakurzonych archiwaliów regionalnych, i przekazanie tych unikalnych wartości współczesnym i następnym pokoleniom. Projekt zakłada wydanie drugiej części płyty z nagraniami archiwalnymi Kaliskiego z IS PAN pn. „Melodie stamtąd” nagrodzonej tytułem Fonogram Źródeł 2015, a także wydanie płyty z utworami najstarszego skrzypka ludowego w regionie 91-letniego Leona Lewandowskiego z Jagodzińca (gmina Brzeziny). Celem jest także stworzenie w Kaliszu Festiwalu muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD, zakończonego zabawą taneczną „Tańce blisko ziemi” przy muzyce tradycyjnych kapel regionalnych. CKiS zorganizuje oprócz tego sześć plenerowych Estrad Folkloru z targami sztuki ludowej: w Brzezinach, w Żegocinie, w Jaraczewie, w Sośniach, w Choczu, w Wysocku Małym, trzykrotne konsultacje dla zespołów ludowych: etnomuzykologiczne wiosenne, taneczneetnomuzykologiczne jesienne oraz warsztaty regionalne i warsztaty folklorystyczne dla nauczycieli.