Regionalne Spotkania Taneczne „Tylko Dance ma sens”

Regionalne Spotkania Taneczne „Tylko Dance ma sens”

[Od: Pt. 08.04.]

Organizatorzy
Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu
Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel.62 767-25-21
e-mail: mdk.konkursy@op.pl, www.mdk.kalisz.pl

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz
tel.62 767-25-45
e-mail kart@ckis.kalisz.pl, www.ckis.kalisz.pl

Program regionalnych Spotkań Tanecznych:

  • 8.30 – 9.30 Rejestracja zespołów i sprawy organizacyjne. Próby sytuacyjne. Wpłaty akredytacyjne w kasie CKiS.
  • 9.30 – 13.00 Prezentacje zespołów: kategoria I 6- 11 lat oraz kategoria II 11 – 15 lat.
  • 13.00 – 14.00 Przerwa. sprawy organizacyjne. Próby sytuacyjne.
  • 14.00 – 16.00 Prezentacje zespołów: kategoria III powyżej 15 lat
  • ok. 16.00 Ogłoszenie wyników i wręczenie Statuetek Spotkań

Kolejność występów:

 I kat. 6-11 lat

REGIONALNE SPOTKANIA TANECZNE I kat

II kat. 12-15 lat

REGIONALNE SPOTKANIA TANECZNE II kat

III kat. powyżej 15 lat

REGIONALNE SPOTKANIA TANECZNEIII kat

Miejsce i termin imprezy
CKiS w Kaliszu, ul. Łazienna 6
8 kwietnia 2016 (piątek)

Cele imprezy
1. Integracja środowiska tanecznego
2. Popularyzacja tańca, jego walorów artystycznych i funkcji wychowawczych
3. Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi.
4. Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych.

Warunki uczestnictwa
1. Spotkania nie mają charakteru konkursu, są prezentacją wszystkich form tanecznych. Adresowane są do amatorskich   zespołów, duetów oraz solistów z Kalisza i regionu południowej Wielkopolski.
2. Kategorie wiekowe uczestników:
6-11 lat • 12-15 lat • powyżej 15 lat
O przydziale do grupy wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu.
3. W spotkaniach można prezentować wszystkie formy taneczne.
4. Występujący prezentują jeden układ taneczny do 5 minut.
5. Każda instytucja deleguje max.4 zespoły.
6. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszenia na adres MDK listownie lub drogą elektroniczną do 23 marca 2016 r.
7. Ze względu na warunki techniczne organizatorzy podejmują decyzję o ostatecznej liczbie zespołów zakwalifikowanych do Regionalnych Spotkań Tanecznych.

Uwagi organizacyjne
1. Występujący zobowiązani są do przygotowania nagrań muzycznych audio na płycie CD. Każda płyta powinna mieć w opisie nazwę zespołu i tytuł układu. Należy dostarczyć ją odpowiednio wcześnie w dniu Spotkań do stanowiska organizacyjnego.
2. Akredytacja jest obowiązkowa i wynosi 10 zł od osoby w przypadku solistów i duetów oraz 40 zł od zespołu bez względu na ilość tancerzy.
Płatność przelewem na konto Centrum Kultury i Sztuki:
87 2490 0005 0000 4530 5325 5590
z dopiskiem „Tylko dance ma sens” do 1 kwietnia 2016 r.
3. Zespoły przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej.
4. Instytucje zgłaszające zespoły na Spotkania mają obowiązek ubezpieczenia członków zespołu.
5. Komisja Artystyczna Spotkań Tanecznych zastrzega sobie prawo do ostatecznego kwalifikowania zespołu do danej kategorii wiekowej.
6. Każdemu zespołowi zostanie przydzielone miejsce do przebrania – prosimy o przestrzeganie ustaleń organizacyjnych
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu Spotkań, a Protokół zostanie zamieszczony na stronach: www.mdk.kalisz.pl i www.ckis.kalisz.pl

Program
Regionalne Spotkania Taneczne – część I
9.00-10.00
Rejestracja zespołów i sprawy organizacyjne – stanowisko organizacyjne.
Próby sytuacyjne.

10.30-13.00
Prezentacja zespołów cz. I
sala widowiskowa

Regionalne Spotkania Taneczne – część II

13.00-14.00
Sprawy organizacyjne – stanowisko organizacyjne.
Próby sytuacyjne.

14.00-17.00
Prezentacja zespołów cz. II
sala widowiskowa

Kolejność występów z odpowiednim wyprzedzeniem zostanie zamieszczona na stronie MDK i CKiS. Ewentualne zmiany możliwe są wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

Nagrody i wyróżnienia
1. Występującym przygląda się Komisja Artystyczna Spotkań Tanecznych powołana przez Organizatorów, która biorąc pod uwagę kryteria:
• opracowanie choreograficzne
• oryginalność kompozycji
• technikę wykonania
• dobór muzyki (również techniczną jakość nagrania)
• dobór i estetykę stroju
• kulturę sceniczną występu przyzna Statuetki Spotkań.
2.Wszystkie zespoły biorące udział w Spotkaniach otrzymają dyplomy uczestnictwa.