Seminarium dla głównych księgowych w Antoninie

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza do udziału w kolejnym seminarium dla głównych księgowych instytucji kultury woj. wielkopolskiego.

[Od: Pn. 21.02.] [Od: Wt. 22.02.] [Od: Śr. 23.02.]
Bilety: akredytacja 900,00

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza do wzięcia udziału w seminarium dla głównych księgowych samorządowych instytucji kultury woj. wielkopolskiego, które odbędzie się w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie, w dniach 21-23 lutego 2022 r. Seminarium przeprowadzi Biuro Audytorskie „Fk-Bad” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, a wykładowcą będzie Pani Katarzyna Bielat – doświadczona główna księgowa w instytucjach kultury, kandydatka na biegłego rewidenta.

Akredytacja na seminarium 3-dniowe wynosi 900,- zł i obejmuje koszty materiałów szkoleniowych na płycie CD, koszty zakwaterowania i pełne wyżywienie. W przypadku nie korzystania z noclegu należność wynosi  700,- zł. (zapewniony wyłącznie obiad i materiały szkoleniowe). Kwota zgłoszenia spowodowana nieobecnością uczestnika w seminarium nie podlega zwrotowi. Należność płatna przelewem na konto CKiS na podstawie f-ry VAT w terminie 7 dni po realizacji szkolenia.

Załączoną „Kartę uczestnictwa“ prosimy przesłać do dnia 15 lutego 2022 r. na adres:
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, 
ul. Łazienna 6
62-800 KALISZ

lub e-mailem: bhenczyca@ckis.kalisz.pl

Kontakt organizacyjny:
62 765 25 02, kom. 607 182 066 – p. Bożena Henczyca – Z-ca Dyrektora CKiS w Kaliszu.

KARTA UCZESTNICTWA

PROGRAM SEMINARIUM