Zadanie „Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022”

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu realizuje w 2022 roku zadanie pn. „Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022” dofinansowane ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

[Od: Nd. 02.01.] Potrwa do: Pt. 30.12.
Bilety: wstęp wolny

Zadanie zakłada działania integracyjne na Ziemi Kaliskiej: zorganizowanie 26. edycji przeglądu folklorystycznego Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej, letnich koncertów muzyki ludowej Estrada Folkloru, warsztatów dla zespołów, a także wydania śpiewnika. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, we współpracy z ośrodkami kultury, z partnerami i gospodarzami miejsc, zorganizuje Biesiadę Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022 – regionalny przegląd w Brzezinach oraz trzy plenerowe Estrady Folkloru z udziałem zespołów i kapel: w Cekowie, w Żegocinie i w Choczu. To tradycyjne miejsca spotkań i wzajemnych kontaktów ludzi pasjonujących się folklorem z południa Wielkopolski. To jedne z najważniejszych okazji w roku do pokazania pieśni i muzyki swojej wsi, zaprezentowania tożsamości kulturowej mieszkańców tego regionu, a także popularyzowania tych wartości przed licznie zgromadzoną publicznością. Podczas Biesiady Folkloru odbędzie się potańcówka ludowa Tańce blisko ziemi. Twórcy ludowi zaprezentują się na czterech targach sztuki ludowej. Jako przygotowanie i podsumowanie przeglądu posłużą konsultacje i warsztaty dla zespołów ludowych ze specjalistami i folklorystami. Powstanie także publikacja „Śpiewnik kaliski” z tekstami pieśni tradycyjnych i ich zapisem nutowym.

 

plakat estrada folkloru 2022

Plakat Estrady Folkloru 2022, proj. K. Rospondek

 

Estrady Folkloru 2022

CEKÓW (pow. kaliski) – 19 czerwca

/ ZAPOWIEDŹ / RELACJA /

ŻEGOCIN (pow. pleszewski) – 2 lipca

ZAPOWIEDŹRELACJA /

CHOCZ (pow. pleszewski) – 20 sierpnia

/ ZAPOWIEDŹ / RELACJA /

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat Biesiada 22

Plakat Biesiada Folkloru 2022, proj. K. Rospondek

Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022

Brzeziny – 9-10 lipca

ZAPOWIEDŹ

RELACJA

 

Udział w przeglądzie konkursowym to dla większości artystów ludowych z Południowej Wielkopolski możliwość sprawdzenia poziomu wykonawczego i repertuaru. Zdobycie nagrody w konkursie, oprócz wsparcia finansowego, nadaje wykonawcy nobilitację i przepustkę do konkursów ogólnopolskich. Dwudniowa Biesiada Folkloru pozwoli na prezentację blisko 50 programów scenicznych artystów ludowych oraz na możliwość oglądania i współuczestniczenia w tym święcie ludowym szerokiego grona publiczności.

 

Wydarzenia plenerowe to naturalne miejsce na targi twórców ludowych, otwarte dla wszystkich uczestników imprezy. Weźmie w nich udział kilkunastu twórców ludowych z regionu. Będzie to prezentacja twórczości ludowej oraz rękodzielnictwa z terenu Południowej Wielkopolski, jej promocja i popularyzacja, a także możliwość przekazywania umiejętności poprzez bezpośredni kontakt z uczniem. Pokazane zostaną dziedziny: rzeźba w drewnie, hafciarstwo, koronkarstwo, ozdoby z papieru i bibułkarstwa, plecionkarstwo i słomkarstwo.

Kończące wydarzenia plenerowe zabawa tradycyjna pn. „Tańce blisko ziemi” to znane już w Kaliskim potańcówki odbywające się cyklicznie, grywane do tradycyjnej muzyki na żywo dla pasjonatów kultury ludowej, a także osób niezwiązanych z folklorem. Popularyzują tym samym zabawę wiejską w różnych częściach Południowej Wielkopolski. Zorganizowana potańcówka ma pomóc w integracji lokalnego środowiska. Ideą jest tutaj dostrzeżenie zabawy wiejskiej jako wartości w budowaniu tożsamości regionalnej. W latach 2016-2021 odbyło się ponad 30 edycji zabaw na ludowo.

Na kilkunastu warsztatach dla zespołów ludowych Ziemi Kaliskiej ze specjalistami etnomuzykologami i folklorystami zespoły będą mogły przygotować swój repertuar i podsumować występ. Konsultacje dla zespołów z etnologami i folklorystami są formą bezpośredniego spotkania, rozmowy i wymiany doświadczeń członków grup ludowych ze specjalistami i znawcami z dziedziny etnomuzykologii, etnologii czy choreografii ludowej. Regionalne Warsztaty Folklorystyczne organizowane jesienią 2022 będą miejscem podsumowania występów konkursowych i zdobycia nowej wiedzy o kulturze przodków.

Publikacja „Śpiewnik kaliski” będzie zawierała 100 pieśni tradycyjnych z subregionu Ziemi Kaliskiej na nowo uporządkowanych i opracowanych. Utwory zostaną zaczerpnięte z archiwum fonograficznego Instytutu Sztuki PAN (głównie nagrania z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych), publikacji autorstwa Jarosława Lisakowskiego oraz innych etnomuzykologów – zbieraczy, działających w Kaliskim. W śpiewniku znajdą się przede wszystkim pieśni mniej popularne, ale jednocześnie charakterystyczne dla regionu i warte szerszego rozpowszechnienia. Śpiewnik będzie się składał z zapisu nutowego i tekstów pieśni, zapisanych gwarą, wraz z krótkim komentarzem. Opracowanie jest adresowane do współczesnego odbiorcy, dlatego nacisk zostanie położony na czytelność zapisu i praktyczne zastosowanie. Novum w stosunku do istniejących opracowań będzie uporządkowanie pieśni w oparciu o charakterystyczne rytmy (chodzonego, mazurkowe, walcerkowe, wiwatowe itp.). Takie przedstawienie repertuaru pieśniowego pozwoli współczesnym wykonawcom (dynamicznie działającym zespołom i śpiewakom) w inny, głębszy sposób spojrzeć na melodie oraz teksty. W zamierzeniu autorek śpiewnik ma popularyzować kulturę śpiewaczą wsi kaliskiej, nie tylko wśród zespołów ludowych, ale także mieszkańców regionu. Może zatem zarówno zachęcać do poznawania muzycznych tradycji, jak również pomagać w poszukiwaniu tożsamości regionalnej. Wydawnictwo jest również potrzebne z powodu wyczerpania nakładów dotychczasowych zbiorów. Śpiewnik przygotują dr Arleta Nawrocka-Wysocka – etnomuzykolożka z IS PAN w Warszawie i Anna Gałczyńska – folklorystka z CKiS w Kaliszu, autorki „Śpiewnika ludowego” z 2020. Wydawnictwo powstanie w roku odbywania się regionalnego przeglądu zespołów folklorystycznych Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej i będzie dystrybuowane częściowo nieodpłatnie wśród zespołów, bibliotek oraz instytucji kultury, a częściowo będzie dostępny w sprzedaży.

 

Celem zadania jest integracja oraz wsparcie merytoryczne i finansowe środowiska folklorystycznego Południowej Wielkopolski. Zadanie nawiązuje do przedsięwzięć z lat poprzednich, dzięki któremu CKiS w Kaliszu organizowało Biesiady i Estrady Folkloru wraz z różnego rodzaju warsztatami Estradami Folkloru Estradami Folkloru dla uczestników środowiska oraz dla mieszkańców regionu. Dzięki wydawanym płytom i publikacjom książkowym – poszerzało bazę dostępnych źródeł kultury tradycyjnej. Przedsięwzięcie jest dalszym etapem działań służących nie tylko dokumentacji, ale też upowszechnianiu i udostępnianiu unikalnych zjawisk tradycji regionu. Dzięki zadaniu możliwa będzie kontynuacja i badanie historii Biesiady Folkloru, która poprzez swoje kilkudziesięcioletnie istnienie i zgromadzone archiwum stała się zapisem źródłowym tradycji regionalnych. Celem zadania są zatem działania badawcze, edukacyjne i popularyzatorskie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz utrwalanie wzorca tożsamości regionalnej opartej na tradycjach wiejskich.


Organizator: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Partner medialny: Radio Centrum radioCENTRUM_106.4     


Partner Wydarzenia: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS          zaiks