wydarzenie: wykład

Fotoplastikon. Anioły w chłopskich sukmanach…

Różne są drogi propagowania nowych idei estetycznych. Przez wieki sceną ich prezentacji były świątynie. Siłą tradycji biegnącej od wczesnochrześcijańskich katakumb i bazylik, dekoracja miała nie tylko dodawać wnętrzom splendoru, ale przede wszystkim wzmacniać naukę Kościoła. Modernizm przełomu wieków wraz z rozwojem badań nad sztuką średniowieczną przyniósł renesans ściennym polichromiom. Na terenach Polski powstało w tym… Read more »

Fotoplastikon. “Ogród cywilizacji. Park kaliski na przełomie XIX-XX w. okiem historyka”

Przestrzeń łączącą w mieście czasów rewolucji przemysłowej szeroką gamę praktyk kulturowych, tożsamości społecznych, klasowych, jak i politycznych, stanowiły ogrody rozrywkowe i parki publiczne. Historia życia codziennego Kalisza około 1900 roku, stolicy jednej z guberni dawnego Królestwa Polskiego, to w dużej mierze także historia parku, jednego ze starszych ogrodów publicznych w Królestwie Polskim. Można przyjąć, że… Read more »