wydarzenie: wykład

Spotkanie z Alexem Dancygiem

My jesteśmy skazani na dialog, bo nie ma historii Żydów bez historii polskich Żydów i nie ma historii Polski bez polskich Żydów. Dialog sam się nie zrobi, to wręcz sprawa pracy organicznej. Alex Dancyg dla Radia Centrum, 2013 r.   W programie: projekcja filmu Krzysztofa Bukowskiego Alex Dancyg w rozmowie z Izabellą Galubą-Bryją i Izabelą… Read more »

Szkolenie głównych księgowych instytucji kultury w Gołuchowie

 Tematyka szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia: “Akcja Bilans” w instytucjach kultury za 2017 rok. Podatek VAT w instytucjach kultury. Podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury. Wykłady poprowadzi Pani Urszula Pietrzak – biegły rewident Biura Audytorskiego FK-BAD sp. z o.o. w Krakowie. Szczegółowy program i Karta uczestnictwa w załączeniu. Zachęcamy do udziału! SEMINARIUM GOŁUCHÓW… Read more »

Fotoplastikon. Anioły w chłopskich sukmanach…

Różne są drogi propagowania nowych idei estetycznych. Przez wieki sceną ich prezentacji były świątynie. Siłą tradycji biegnącej od wczesnochrześcijańskich katakumb i bazylik, dekoracja miała nie tylko dodawać wnętrzom splendoru, ale przede wszystkim wzmacniać naukę Kościoła. Modernizm przełomu wieków wraz z rozwojem badań nad sztuką średniowieczną przyniósł renesans ściennym polichromiom. Na terenach Polski powstało w tym… Read more »

Fotoplastikon. “Ogród cywilizacji. Park kaliski na przełomie XIX-XX w. okiem historyka”

Przestrzeń łączącą w mieście czasów rewolucji przemysłowej szeroką gamę praktyk kulturowych, tożsamości społecznych, klasowych, jak i politycznych, stanowiły ogrody rozrywkowe i parki publiczne. Historia życia codziennego Kalisza około 1900 roku, stolicy jednej z guberni dawnego Królestwa Polskiego, to w dużej mierze także historia parku, jednego ze starszych ogrodów publicznych w Królestwie Polskim. Można przyjąć, że… Read more »