Wyniki Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022 w Brzezinach

11 lipca 2022

WYNIKI

Regionalnego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Południowej Wielkopolski

BIESIADA FOLKLORU ZIEMI KALISKIEJ 2022

Brzeziny, 10 lipca 2022

Protokół Biesiady Folkloru 2022

JURY w składzie:

  • dr Arleta Nawrocka-Wysocka – etnomuzykolog (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Akademia Muzyczna w Łodzi) – PRZEWODNICZĄCA
  • UAM Anna Weronika Brzezińska – etnolożka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Piotr Kulka – etnochoreolog, folklorysta, kierownik Zespołu Wielkopolanie
    (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)
  • Anna Maria Gałczyńska – folklorystka, specjalistka ds. dziedzictwa kulturowego CKiS
    w Kaliszu, sekretarz jury,

po obejrzeniu 61 programów: 3 zespołów tanecznych, 4 zespołów obrzędowych, 1 zespołu dziecięcego, 20 zespołów śpiewaczych, 7 kapel, 4 kapel dziecięco-młodzieżowych, 17 solistów śpiewaków, 5 programów Duży/Mały – odpowiadając na wpisanie wydarzenia do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ustanowiło nową nagrodę GRAND PRIX i GAŁĄZKĘ BRZEZINY – kierując się także kryteriami zawartymi w regulaminie Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022 postanowiło przyznać poniższe nagrody i wyróżnienia oraz statuetki. Otrzymali je:

 

GRAND PRIX i GAŁĄZKĘ BRZEZINY:

– Janina Plichta, śpiewaczka z Czempisza k. Brzezin, pow. kaliski  – statuetka i 1500 zł

 

zespoły taneczne

I miejsce:

– Zespół Pieśni i Tańca TURSKO, pow. pleszewski – tańce ze wsi Tursko i okolic statuetka i 1500 zł

III miejsce:

– Zespół Tańca Ludowego KOSYNIERZY z Jankowa Przygodzkiego z Kapelą koźlarską z Przygodzic, pow. ostrowski – tańce i przyśpiewki z Dąbrówki Wlkp. 1000 zł

 

wyróżnienie:

– Zespół Folklorystyczny SNUTKI z Potarzycy gr. młodzieżowa, pow. jarociński  – Kujawiak z oberkiem 300 zł

 

zespoły zwyczajowo-obrzędowe

I miejsca:

– Zespół Tańca Ludowego GŁOGOWIANIE, pow. ostrowski – zwyczaj Przy karcianym stoliku Władka Nadobnego  statuetka i 1500 zł

– Koło Gospodyń Wiejskich z Moszczanki, pow. ostrowski – zwyczaj Wywożenie młodożeńcowych     statuetka i 1500 zł

II miejsce:

– Zespół Folklorystyczny SNUTKI z Potarzycy grupa dorosłych, pow. jarociński  – Dożynki w Golinie    1200 zł

 

zespoły dziecięce:

I miejsce:

– Zespół Folklorystyczny SNUTKI z Potarzycy gr. dziecięca, pow. jarociński  – Krakowiak i zabawy krakowskie statuetka i 1000 zł

 

zespoły śpiewacze

I miejsca:

– Zespół Śpiewaczy BIADKOWIANKI z Biadek, pow. krotoszyński                         statuetka i 800 zł

– Zespół Pieśni BRZEZINIANKI z Brzezin, pow. kaliski                                               statuetka i 800 zł

– Zespół Śpiewaczy KOBIERZANKI z Kobierna, pow. krotoszyński                         statuetka i 800 zł

 

II miejsca:

– Zespół Folklorystyczny DORUCHOWIANIE gr. żeńska z Doruchowa, pow. ostrzeszowski         600 zł

– Zespół Śpiewaczy ŁĄKOCANIE z Łąkocin, pow. ostrowski                                                                        600 zł

 

III miejsca:

– Zespół Folklorystyczny DORUCHOWIANIE gr. męska z Doruchowa, pow. ostrzeszowski         500 zł

Zespół Folklorystyczny LISKOWIANIE z Liskowa, pow. kaliski                                                            500 zł

– Zespół Śpiewaczy LUTOGNIEWIACY z Lutogniewa, pow. krotoszyński                                              500 zł

 

wyróżnienia:

– Zespół Śpiewaczy DĄBROWIANKI z Dąbrowy, pow. jarociński                                                            300 zł

– Zespół Folklorystyczny KALINA z Blizanowa, pow. kaliski                                                                 300 zł

– Zespół Śpiewaczy KALINA z Nowej Wsi, pow. krotoszyński                                                                 300 zł

– Zespół Śpiewaczy KORZENIEWIANKI z Korzeniewa, pow. kaliski                                                     300 zł

– Zespół Śpiewaczy KOŹMINIACY z Koźminka, pow. kaliski                                                                    300 zł

 

kapele ludowe

I miejsce:

– Kapela Ludowa BRZEZINY I, pow. kaliski / L.Dymarczyk, Z.Witkowski, S.Pawlik / statuetka i 600 zł

II miejsca:

– Kapela Ludowa BRZEZINY II, pow. kaliski / L. Antczak, Z. Siudy, S. Pawlik /                               500 zł

Kapela z KOCINY, pow. ostrowski / K. Rospondek, A. Rospondek, J. Śpigiel /                                  500 zł

 

kapele ludowe dziecięco-młodzieżowe

I miejsca:

– Kapela dudziarska I z ZF SNUTKI w Potarzycy, pow. jarociński /F. Jankowski, J. Pawlak/statuetka i 400 zł

– Kapela dudziarska SWOJACY I z Moszczanki i Skrzebowej, pow. ostrowski /W. Marszał, C. Bednarczyk/ statuetka i 400 zł

 

II miejsce:

– Kapela dudziarska SWOJACY II z Moszczanki i Skrzebowej, pow. ostrowski /C. Bednarczyk, J. Bednarczyk / 300 zł

 

III miejsce:

– Kapela dudziarska II z ZF SNUTKI w Potarzycy, pow. jarociński /W. Ozóg, J. Jóźwiak/ 200 zł

 

 

soliści śpiewacy

I miejsce:

– Janina Plichta, śpiewaczka z Czempisza k. Brzezin, pow. kaliski

 

II miejsca:

– Maria Pierunek z Lutogniewa, pow. krotoszyński                                                                                  350 zł

– Agnieszka Jędrkowiak z Kobierna, pow. krotoszyński                                                                        350 zł

– Lech Owczarek z Doruchowa, pow. ostrzeszowski                                                                                 350 zł

 

III miejsce:

– Małgorzata Olszewska z Lutogniewa, pow. krotoszyński                                                                       250 zł

 

wyróżnienia:

– Mirosława Juskowiak z Nowej Wsi, pow. krotoszyński                                                                       100 zł

– Danuta Kowalska z Piwonic w Kaliszu                                                                                                 100 zł

– Wanda Kusterka z Lutogniewa, pow. krotoszyński                                                                               100 zł

– Brygida Olszewska z Koźminiaków, pow. kaliski                                                                                 100 zł

– Zofia Pyrek z Koźminiaków, pow. kaliski                                                                                                 100 zł

– Stanisław Wiertelak z Łąkocin, pow. ostrowski                                                                                    100 zł

 

konkurs DUŻY/MAŁY

I miejsca:

– mistrzyni Halina Wałęsa i uczennica Wiktoria Rataj z Nowej Wsi, pow. krotoszyński, śpiew
statuetka i 250 zł

– mistrz Piotr Górecki /Kuźnia Tradycji w Poznaniu/ i uczeń Fryderyk Jankowski z ZF SNUTKI, dudy, statuetka i 250 zł

– mistrz Paweł Zawadzki /Kuźnia Tradycji w Poznaniu/ i uczennica Jagoda Pawlak z ZF SNUTKI,
skrzypce podwiązane, statuetka i 250 zł

II miejsce:

– mistrz Piotr Górecki /Kuźnia Tradycji w Poznaniu/ i uczeń Wojciech Ozóg z ZF SNUTKI, dudy,
200 zł

 

III miejsce:

– mistrz Paweł Zawadzki /Kuźnia Tradycji w Poznaniu/ i uczennica Joanna Jóźwiak z ZF SNUTKI, skrzypce podwiązane, 150 zł

 

 

SPECJALNE WYRÓŻNIENIA

Jury postanowiło przyznać specjalne wyróżnienia w postaci upominków z plecionej słomki dla bębnistek i bębnistów z Kapel ludowych:

KAPELI Z KOCINY – bębnistka Anna Rospondek

KAPELI SŁONECZKO z Opatówka – bębnistka Janina Karolak

KAPELI BRZEZINY – bębnista Stanisław Pawlik

KAPELI KALINA z Blizanowa – bębnista

KAPELI SAMI SWOI – bębnista Stanisław Kamiński


Nagrody finansowe w wysokości 22.000 zł i statuetki za zajęcie I miejsca ufundowali:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 

Jury zwraca uwagę, że celem Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej jest promocja i podtrzymanie tradycji folkloru regionu. Jury kierowało się: doborem repertuaru, stylem wykonania i cechami gwarowymi śpiewu, poprawnością instrumentarium w kapelach, techniką wykonania tańca, doborem stroju,
a także poziomem artystycznym prezentacji.

 

Komisja składa serdeczne podziękowania organizatorom Przeglądu – Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu oraz Brzezińskiemu Centrum Kultury i Bibliotece – za przygotowanie i realizację Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022.


Organizator: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu


Współorganizator: 

Brzeziny logo


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

logoMKiDN_kolor


Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 


 

PARTNER MEDIALNY Radio Centrum radioCENTRUM_106.4   


Partner Wydarzenia: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 

zaiks logo