Zakończenie Warsztatów z przytupem 2022

25 maja 2022

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zorganizowało od marca do maja 2022 kontynuację Warsztatów tańca i śpiewu ludowego z przytupem. W sześciu sobotnich zajęciach warsztatowych, których większość odbyła się w sali tanecznej CKiS, brało udział 20 dorosłych uczestników. Prowadzili je specjaliści z zakresu tańca i muzyki ludowej Anna i Krzysztof Rospondek z Kapeli z Kociny. Uczestnicy „Przytupów” uczyli się kroków tańców wielkopolskich pod kierunkiem instruktorki i choreografki Anny Rospondek do muzyki granej na żywo. Kapela z Kociny grała na skrzypcach i bębnie obręczowym, czasem także na basach kaliskich, tradycyjnych instrumentach wsi kaliskiej. Warsztatowicze poznawali również pieśni ze „Śpiewnika ludowego”, wydawnictwa CKiS z 2020 roku, m.in. Pragną oczka, pragną… czy Kto w niedzielę gorzołeczkę pije…. Zajęcia śpiewacze prowadził Krzysztof Rospondek. Na zakończenie warsztatów odbyły się pokazowe zajęcia w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach, gdzie grupa taneczna zatańczyła chodzonego, wiwata, tyrolinkę, walcerka i polkę do muzyki kapeli kaliskiej.

Zajęcia były kontynuacją warsztatów organizowanych przez Annę Gałczyńską z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w latach 2018 i 2019. Uczestnicy poznawali kulturę muzyczną i taneczną Wielkopolski. Zyskali wiedzę o tradycji regionu oraz dużo dobrej, spontanicznej zabawy.


Więcej o WARSZTATACH

zajęcia warsztatowe: facebook.com/kaliskieludowe

Więcej zdjęć z Dziekanowic na facebook.com/CentrumKulturyiSztukiwKaliszu

facebook.com/kaliskieludowe

RELACJA na calisia.pl


 

Warsztaty z przytupem w Dziekanowicach