ŁĄKOCANIE

4 marca 2021
Łąkocanie

Zespół Śpiewaczy ŁĄKOCANIE z Łąkocin, pow. ostrowski

Zespół powstał w 2005 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Łąkocinach. „Łąkocanie” śpiewają piosenki ludowe z Łąkocin i okolic Ostrowa Wielkopolskiego, a także pieśni kościelne. Kierownikiem zespołu była Elżbieta Kaźmierczak, a opiekę nad stroną muzyczną sprawował do 2020 roku Stanisław Furmanek. Zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Występuje w wielkopolskich strojach ludowych na dożynkach, imprezach folklorystycznych i uroczystościach kościelnych.