O nas

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu jest instytucją kultury o 40-letniej tradycji działalności kulturalnej w regionie. W latach 1975-1998 pełniło funkcje instytucji wojewódzkiej, obecnie (decyzją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 września 1998 roku) nadano CKiS w Kaliszu status Instytucji Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Celami działalności Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu są:

– rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu,

– wzmocnienie kompetencji kulturowych odbiorców,

– promocja dziedzictwa regionalnego jako ważnego elementu dziedzictwa kulturowego,

– edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,

– prezentowanie najnowszych treści i form artystycznych,

– promocja ważnych wydarzeń artystycznych i społecznych,

– inspirowanie i wspomaganie działających w kulturze organizacji pozarządowych.

Przedmiotem działania Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu jest kultura oparta na żywej tradycji – pomiędzy dziedzictwem przeszłości a przyszłością – zrodzoną z indywidualizmu regionalnego Wielkopolski, poszanowania tożsamości a jednocześnie sprzyjająca integracji grup i środowisk w nowej rzeczywistości cywilizacji europejskiej.