Wydarzenia

Projekt „Biesiada Folkloru – Ziemia Kaliska w muzyce, śpiewie i tańcu”

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu realizuje w 2020 roku cykl działań w zakresie kultury ludowej i tradycyjnej. Odbędzie się Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2020, konsultacje i warsztat pieśni, tańca, muzyki i obrzędu ludowego dla zespołów ludowych. Powstaną Album oraz Śpiewnik Biesiady Folkloru, a także tablice pamiątkowe ważnych artystów tradycyjnych w regionie oraz dokumentacja Biesiady Folkloru i warsztat twórcy ludowego.

[Od: Cz. 02.01.] Potrwa do: Cz. 31.12.