AranżacJA Fest 2024 – KONKURS – wyślij zgłoszenie

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie w ramach 1. Ogólnopolskiego Festiwalu Aranżacji Muzycznej AranżacJA Fest 2024. Zaprezentujcie swoją pasję do muzyki!

So. 27.04. godz.: 12:00
Potrwa do: So. 27.04.
Bilety: akredytacja 40.00

Uwaga, uwaga!

W ramach 1. Ogólnopolskiego Festiwalu Aranżacji Muzycznej AranżacJA Fest 2024 ogłaszamy KONKURS!!!

Zachęcamy do udziału solistów i zespoły grające muzykę rozrywkową.

W pierwszym dniu festiwalu zorganizowane zostaną przesłuchania konkursowe, podczas których jury w składzie: Kasia Moś, Mateusz Moś oraz Jan Stokłosa wybiorą tych najlepszych.

Regulamin konkursu nie zakłada ograniczeń wiekowych.

Głównym celem tej muzycznej rywalizacji jest uzewnętrznienie siebie na scenie poprzez zaprezentowanie umiejętności aranżowania utworów muzycznych, ich ocena przez jury oraz wyłonienie laureatów I, II i III miejsca.

Ważne punkty regulaminowe:

1. Uczestnik chcący wziąć udział w konkursie zobowiązany jest:

a) nadesłać kartę zgłoszenia (stanowiącą załącznik do regulaminu) wraz z nagraniem dowolnego fragmentu swojego materiału muzycznego (twórczość własna, bez narzuconego przez Organizatora na dany rok utworu – patrz rozdział IV pkt 1 Regulaminu), nie przekraczającego łącznie 15 minut, do dnia 29 lutego 2024)

b) dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna (dla każdego niepełnoletniego członka zespołu osobno, nie dotyczy osób pełnoletnich)

c) podpisać „informację RODO” stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu – jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w konkursie

d) opłacić akredytację w wysokości 40 złotych (czterdziestu złotych) do dnia 29 lutego 2024 na numer konta: 34 1020 2212 0000 5302 0431 9653 z dopiskiem: akredytacja AranżacJA + imię i nazwisko Uczestnika

Organizator przewidział przyznanie następujących nagród pieniężnych dla trzech pierwszych miejsc:

I miejsce: 10 ooo zł (dziesięć tysięcy złotych)

II miejsce: 7000 zł (siedem tysięcy złotych)

III miejsce: 4000 zł (cztery tysiące złotych)

Laureat I miejsca zyska dodatkowo prawo i możliwość zagrania 30 minutowego koncertu w drugim dniu festiwalu przed gwiazdą Festiwalu.

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonym Regulaminem.

Czekamy na zgłoszenia i życzymy powodzenia!

REGULAMIN AranżacJA Fest 2024

KARTA-ZGLOSZENIA-Konkurs-w-ramach-1-Ogolnopolskiego-Festiwalu-Aranzacji-Muzycznej-AranzacJA-Fest-2024-1