Zespół CKiS

DYREKCJA

Dyrektor
DARIUSZ GRODZIŃSKI
tel. 62 765 25 01

Zastępca Dyrektora
BOŻENA HENCZYCA
tel. 62 765 25 02

Główny Księgowy
ARLETA WŁODARCZYK
tel. 62 765 25 34

SEKRETARIAT
tel. 62 765 25 01
fax 62 767 23 18
ckis@ckis.kalisz.pl

specjalista sekretarka administracyjna
ALICJA FELISIAK

DZIAŁ ARTYSTYCZNY
tel. 62 765 25 45, 62 764 10 48

kierownik AGATA NOWAKOWSKA-DYBKA
a.nowakowska-dybka@ckis.kalisz.pl
z-ca kierownika AGATA SKUBISZEWSKA
a.skubiszewska@ckis.kalisz.pl
specjalista ds. dziedzictwa kulturowego i organizacji imprez ANNA GAŁCZYŃSKA
a.galczynska@ckis.kalisz.pl
specjalista ds. organizacji imprez KATARZYNA GUZOWSKA-LELENTAL
k.guzowska-lelental@ckis.kalisz.pl

DZIAŁ PROMOCJI I REKLAMY
tel. 62 765 25 07
promocja@ckis.kalisz.pl
kierownik: PRZEMYSŁAW NOWAK

STANOWISKO DS. OBSŁUGI PRAWNEJ
radca prawny
KATARZYNA WALCZAK

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
ŁUKASZ MYSZKO
tel. 502 453 282
myszko.lukasz@gmail.com

STANOWISKO DS. IFORMATYKI
tel. 62 765 25 03
mmeszynski@ckis.kalisz.pl
MARCIN MESZCZYŃSKI

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
tel. 62 765 25 33
Konto PKO Bank Polski S.A.
34 1020 2212 0000 5302 0431 9653

główny księgowy
ARLETA WŁODARCZYK

DZIAŁ ADMINISTRACJI
kierownik GRZEGORZ STĘPNIEWSKI
tel. 62 765 25 09
administracja@ckis.kalisz.pl

tel. 62 765 25 40
techniczny@ckis.kalisz.p

KINO CENTRUM
kierownik WERONIKA HYNAS
tel. biuro 62 765 25 04
kino@ckis.kalisz.pl 
Kasa biletowa czynna
od poniedziałku do niedzieli od 15:00 do 21:00
tel. kasa 62 765 25 52

DZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH I PLASTYKI
kierownik TOMASZ SADŁO
tel. 62 765 25 35
plastyka@ckis.kalisz.pl;
galeria@ckis.kalisz.pl

RADIO CENTRUM 
redaktor naczelny PIOTR KRYSIAK
radio@rc.fm
tel. 62 503 11 50
fax 62 764 59 82
www.rc.fm

DZIAŁ KADR I PŁAC
kierownik działu kadr JOLANTA PRZEPIÓRKA
tel. 62 765 25 48
kadry@ckis.kalisz.pl
specjalista ds. kadr i płac JUSTYNA STACHYRA
tel. 62 765 25 46

DOM PRACY TWÓRCZEJ  PAŁACU MYŚLIWSKIEGO W ANTONINIE
kierownik ANNA KUBIAK
tel. 62 734 83 00,  62 734 83 02
fax 62 764 81 14
recepcja@palacantonin.pl
www.palacantonin.pl

KASA BILETOWA czynna
od poniedziałku do piątku od 13:00 do 18:00
tel. kasa 62 765 25 52
kasakino@ckis.kalisz.pl