Gala podsumowująca programy Szkoła & Sztuka i KinoSzkoła – fotorelacja

12 września 2017

„Jak zjeść jabłko i mieć jabłko?” – pod takim hasłem przebiegła pierwsza edycja programu „Szkoła & Sztuka” realizowanego przez kaliskie Centrum Kultury i Sztuki. W poniedziałkowe przedpołudnie odbyła się Gala, w trakcie której podsumowano całoroczne działania oraz wręczono nagrody.

Edukacyjne programy „Szkoła & sztuka” oraz „KinoSzkoła” ruszyły rok temu, dokładnie 1 września. W ich ramach przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez CKiS, gromadziły punkty. Wygrały placówki, które uzyskały największą ilość punktów w swojej kategorii, przy czym ich ilość liczona była proporcjonalnie do wielkości placówki jako iloraz zakupionych biletów i ogólnej liczby uczniów.
Nagrody, o łącznej wartości 20 tysięcy złotych, w postaci tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego, laptopa, tabletów, szkolnych wycieczek oraz bezpłatnych seansów i spektakli w CKiS, wręczono w sumie dziesięciu placówkom:
I Liceum Ogólnokształcące im Adama Asnyka Kalisz – wycieczka
Gimnazjum w Szczytnikach – komputer
Gimnazjum nr 4 im Marii Dąbrowskiej w Kaliszu – zestaw tabletów
Gimnazjum nr 7 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu – nagroda CKIS
Szkoła Podstawowa w Kokaninie – tablica interaktywna
Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Kaliszu – zestaw tabletów
Szkoła Podstawowa nr 10 im Marii Konopnickiej w Kaliszu – wycieczka
Przedszkole Niepubliczne Bursztynowy Zamek – projektor multimedialny
Przedszkole „Tęcza” w Szczytnikach – wycieczka
Niepubliczne Przedszkole Misia Uszatka w Kaliszu – nagroda CKIS

Podwójnie uradowani wyjechali z Kalisza nauczyciele i dyrektor ze Szczytnik, bowiem wśród laureatów znalazło się zarówno tamtejsze Gimnazjum, jak i przedszkole. „Jednak wychowujemy do wartości, a jest to niełatwe kino, ale z refleksją. Udział w tym programie nie kończył się na tym, że byliśmy w kinie. Później w szkole czy w przedszkolu była ewaluacja, rozmowa i wiemy, że jest to potrzebne. W tym roku również weźmiemy udział” – mówiła Lena Sowa z Zespołu Szkół w Szczytnikach.

Wyróżnikiem obu programów edukacyjnych były nie tylko atrakcyjne nagrody, ale także – a może przede wszystkim – wybór propozycji niekomercyjnych, o szczególnych wartościach artystycznych oraz aranżowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą zawierających coś więcej niż tylko spektakl czy filmowy seans. „Zależy nam na dużym uczestnictwie szkół i przedszkoli, żeby dzieci przychodziły tutaj, chłonęły seanse, spektakle, a także przy okazji oglądały sztukę współczesną tutaj prezentowaną, ponieważ oprócz bardzo ciekawych propozycji repertuarowych, najniższych cen w mieście dodatkowo wyrabiamy taki nawyk chodzenia do galerii sztuki współczesnej, a nie tylko do galerii handlowej” – powiedział Dariusz Grodziński, dyrektor CKiS w Kaliszu.
Galę podsumowującą wzbogacono o szkolenie pedagogiczne pt. „Rola filmu w pracy nauczyciela – wychowawcy”, które poprowadziła dr Joanna Zabłocka-Skorek. Realizacja programów edukacyjnych „Szkoła & Sztuka” oraz KinoSzkoła była możliwa dzięki współpracy CKiS ze sponsorami, takimi jak biuro podróży „Wędrownik” czy dostawca multimedialnych urządzeń InterTab.  Dyrektor Grodziński zapowiedział już kolejną edycję przedsięwzięcia. Wkrótce na stronie CKiS pojawi się nowa lista nagród.