Wydaliśmy drugą część płyty MELODIE STAMTĄD

17 grudnia 2017
Melodie stamtąd cz.2

Dzięki środkom finansowym z MKiDN Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wspólnie z Instytutem Sztuki PAN w Warszawie wydało drugą część płyty Melodie stamtąd, będącej kontynuacją cz. 1 z 2015, nagrodzonej tytułem Fonogram Źródeł. Na płycie znalazł się wybór utworów wokalnych i przede wszystkim instrumentalnych z kolejnych taśm szpulowych, tym razem z drugiej połowy 1959 roku, z archiwalnymi zapisami nagrań Jarosława Lisakowskiego z terenów Ziemi Kaliskiej.

Przy realizacji nagrań archiwalnych na płytę CD pracowali dr Jacek Jackowski i dr Arleta Nawrocka-Wysocka oraz zespół z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, inicjatorzy tego typu wydań płytowych, realizatorzy wielu wydań nagrań archiwalnych, autorzy płyty „Melodie stamtąd. Nagrania archiwalne tradycyjnych pieśni i muzyki regionu kaliskiego ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN cz. 1 (1947 r. – pierwsza poł. 1959 r.)”. Obecna płyta jest 12 wydawnictwem tej instytucji w ramach serii Folk Music Collection.

Prace nad przygotowaniem i wydaniem płyty trwały od czerwca do grudnia 2017. Zespół pracowników Zbiorów Fonograficznych IS PAN w Warszawie digitalizował 50 taśm archiwalnych przechowywanych w Zbiorach Fonograficznych IS PAN. Dokonano także wyboru utworów na płytę spośród kilku tysięcy nagrań i kilkudziesięciu nazwisk wykonawców. Zdigitalizowano także bogaty zbiór negatywów Jarosława Lisakowskiego, ilustrujących prace terenowe podczas nagrań w l. 1956 i 1959 w Kaliskim. W wyniku prac dokumentacyjnych i badawczych powstały krótkie komentarze dr Arlety Nawrockiej-Wysockiej i dra Jacka Jackowskiego. Nad rekonstrukcją dźwięku i masteringiem pracowała Anna Rutkowska z Polskiego Radia. Szata graficzna wydawnictwa pozostała ta sama, co w cz. 1, choć zyskała nową oprawę z fotografii archiwalnych i współczesnych.

Anna Gałczyńska prowadziła poszukiwania informacji o nieżyjących już wykonawców na płycie, które w wybranej formie zostały zawarte w wydaniu. Wydawnictwo drukowała i tłoczyła drukarnia „Argraf” w Warszawie. Płyta została wydana w łącznym nakładzie 1000 egzemplarzy; zawiera 60 utworów i ok. 70 min. nagrań. Jest to wydanie jedno-płytowe wraz z wkładką, liczącą ok. 30 stron z tekstami, listą utworów i bogatym materiałem ilustracyjnym. Płyta jest udostępniana nieodpłatnie, jako wydawnictwo CKiS w Kaliszu oraz IS PAN w Warszawie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj:

booklet Melodie stamtąd cz. 2

 

Posłuchaj:

nr 20. Na Bałdoniu świat niemiły… / kapela z Bałdonia, Józef Przybył – śpiew, skrzypce, Józef Płotek – basy, Weronika Tułacz – bębenek

 

nr 3. Nadobno Kasińka… / Józefa Staszak z Lisa, ur. 1869 r.

 

nr 14. Uo a z niedzieli na świynto… / Stanisława Popiołek z Dębniałek, ur. 1906 r. w Kościelnej Wsi

 

nr 27. Z tamty strony tego mego brata / Józefa Płotek z Godziesz Małych, ur. 1903 r. w Kakawa-Kolonii

 

nr 31. Oberek / kapela Stanisława Rybaka z Guzdka – skrzypce, Idzi Siewieja – basy, Stanisław Rybak (syn) – bębenek ze stalką

 

nr 50. Niesymy tu gaik… / Józefa Nawrocka z Woli Droszewskiej, ur. 1874 r. w Białej pow. Kalisz

 

 

Płyta – jak przy cz. 1 – będzie przekazywana m.in. zespołom, specjalistom z dziedziny folkloru, jak i regionalnym muzeom, bibliotekom, archiwom czy szkołom jako materiały źródłowe i zapis tradycji regionalnych. Zawiera jedyny w swoim rodzaju wybór nagrań dra Jarosława Lisakowskiego z subregionu południowej Wielkopolski.

Wydawnictwo Melodie stamtąd. Nagrania archiwalne tradycyjnych pieśni i muzyki regionu kaliskiego ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN cz. 2 (druga poł. 1959 r.) powstało w ramach projektu Przeszłość dla przyszłości ciąg dalszy. Dokumentacja i popularyzacja kultury tradycyjnej Ziemi Kaliskiej dofinansowanego ze środków MKiDN, Województwa Wielkopolskiego oraz CKiS w Kaliszu.