Wydaliśmy drugą część płyty MELODIE STAMTĄD

17 grudnia 2017
Melodie stamtąd cz.2

Dzięki środkom finansowym z MKiDN Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wspólnie z Instytutem Sztuki PAN w Warszawie wydało drugą część płyty Melodie stamtąd, będącej kontynuacją cz. 1 z 2015, nagrodzonej tytułem Fonogram Źródeł. Na płycie znalazł się wybór utworów wokalnych i przede wszystkim instrumentalnych z kolejnych taśm szpulowych, tym razem z drugiej połowy 1959 roku, z archiwalnymi zapisami nagrań Jarosława Lisakowskiego z terenów Ziemi Kaliskiej.

Przy realizacji nagrań archiwalnych na płytę CD pracowali dr Jacek Jackowski i dr Arleta Nawrocka-Wysocka oraz zespół z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, inicjatorzy tego typu wydań płytowych, realizatorzy wielu wydań nagrań archiwalnych, autorzy płyty „Melodie stamtąd. Nagrania archiwalne tradycyjnych pieśni i muzyki regionu kaliskiego ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN cz. 1 (1947 r. – pierwsza poł. 1959 r.)”. Obecna płyta jest 12 wydawnictwem tej instytucji w ramach serii Folk Music Collection.

Prace nad przygotowaniem i wydaniem płyty trwały od czerwca do grudnia 2017. Zespół pracowników Zbiorów Fonograficznych IS PAN w Warszawie digitalizował 50 taśm archiwalnych przechowywanych w Zbiorach Fonograficznych IS PAN. Dokonano także wyboru utworów na płytę spośród kilku tysięcy nagrań i kilkudziesięciu nazwisk wykonawców. Zdigitalizowano także bogaty zbiór negatywów Jarosława Lisakowskiego, ilustrujących prace terenowe podczas nagrań w l. 1956 i 1959 w Kaliskim. W wyniku prac dokumentacyjnych i badawczych powstały krótkie komentarze dr Arlety Nawrockiej-Wysockiej i dra Jacka Jackowskiego. Nad rekonstrukcją dźwięku i masteringiem pracowała Anna Rutkowska z Polskiego Radia. Szata graficzna wydawnictwa pozostała ta sama, co w cz. 1, choć zyskała nową oprawę z fotografii archiwalnych i współczesnych.

Anna Gałczyńska prowadziła poszukiwania informacji o nieżyjących już wykonawców na płycie, które w wybranej formie zostały zawarte w wydaniu. Wydawnictwo drukowała i tłoczyła drukarnia „Argraf” w Warszawie. Płyta została wydana w łącznym nakładzie 1000 egzemplarzy; zawiera 60 utworów i ok. 70 min. nagrań. Jest to wydanie jednopłytowe wraz z wkładką, liczącą ok. 30 stron z tekstami, tracklistą i bogatym materiałem ilustracyjnym. Płyta jest udostępniana nieodpłatnie, jako wydawnictwo CKiS w Kaliszu oraz IS PAN w Warszawie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Płyta – jak przy cz. 1 – będzie przekazywana m.in. zespołom, specjalistom z dziedziny folkloru, jak i regionalnym muzeom, bibliotekom, archiwom czy szkołom jako materiały źródłowe i zapis tradycji regionalnych. Zawiera jedyny w swoim rodzaju wybór nagrań dra Jarosława Lisakowskiego z subregionu południowej Wielkopolski.

Wydawnictwo Melodie stamtąd. Nagrania archiwalne tradycyjnych pieśni i muzyki regionu kaliskiego ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN cz. 2 (druga poł. 1959 r.) powstało w ramach projektu Przeszłość dla przyszłości ciąg dalszy. Dokumentacja i popularyzacja kultury tradycyjnej Ziemi Kaliskiej dofinansowanego ze środków MKiDN, Województwa Wielkopolskiego oraz CKiS w Kaliszu.