Regionalne Spotkania Taneczne „Tylko Dance ma sens”

Regionalne Spotkania Taneczne „Tylko Dance ma sens”

[Od: Pt. 07.04.]

Organizatorzy
Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu
ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
Tel.62 765-25-21 e-mail: mdk.konkursy@op.pl
www.mdk.kalisz.pl

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz
Tel.62 765-25-45  e-mail kart@ckis.kalisz.pl
www.ckis.kalisz.pl

Miejsce i termin imprezy
CKiS w Kaliszu, ul. Łazienna 6
7  kwietnia 2017 (piątek)

Cele imprezy
1. Integracja środowiska tanecznego

2. Popularyzacja tańca, jego walorów artystycznych  i funkcji wychowawczych

3. Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi.

4. Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych.

Warunki uczestnictwa
1. Spotkania nie mają charakteru konkursu, są prezentacją wszystkich form tanecznych. Adresowane są do amatorskich  zespołów,  duetów oraz solistów z Kalisza i regionu południowej Wielkopolski.

2. Kategorie wiekowe uczestników:
6-11 lat • 12-15 lat • powyżej 15 lat
O przydziale do grupy wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu.
3. W spotkaniach można prezentować wszystkie formy taneczne.

4. Występujący prezentują jeden układ taneczny do 5 minut.

5. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszenia na adres MDK listownie lub drogą elektroniczną do 24 marca 2017 r.

7. Ze względu na warunki techniczne organizatorzy podejmują decyzję o ostatecznej liczbie zespołów zakwalifikowanych do Regionalnych Spotkań Tanecznych

Uwagi organizacyjne
1. Występujący zobowiązani są do przygotowania nagrań muzycznych audio na płycie CD. Każda płyta powinna mieć w opisie nazwę zespołu i tytuł układu. Należy dostarczyć ją odpowiednio wcześnie w dniu Spotkań do stanowiska organizacyjnego.

2. Akredytacja jest obowiązkowa i wynosi 10 zł od osoby w przypadku solistów i duetów oraz 40 zł od zespołu bez względu na ilość tancerzy.
Płatność  przelewem na konto Centrum Kultury i Sztuki, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz 87 2490 0005 0000 4530 5325 5590 z dopiskiem  „Tylko dance ma sens”do 3  kwietnia 2017 r.

3.Zespoły przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej.

4. Instytucje zgłaszające zespoły na Spotkania mają obowiązek ubezpieczenia członków zespołu.

5. Komisja Artystyczna Spotkań Tanecznych zastrzega sobie prawo do ostatecznego kwalifikowania zespołu do danej kategorii wiekowej.

6. Każdemu zespołowi zostanie przydzielone miejsce do przebrania – prosimy o przestrzeganie ustaleń organizacyjnych.

7. O przyznaniu statuetek uczestnicy zostaną poinformowani po zakończeniu prezentacji w dniu Spotkań, a Protokół zostanie zamieszczony na stronach: www.mdk.kalisz.pl i  www.ckis.kalisz.pl.

Program
Regionalne Spotkania Taneczne – część I
Z użyciem podłogi baletowej na scenie

9.00-10.00  Rejestracja zespołów i sprawy organizacyjne – stanowisko organizacyjne. Próby sytuacyjne

10.30-13.00 Prezentacja zespołów cz. I sala widowiskowa

Regionalne Spotkania Taneczne – część II
Bez podłogi baletowej na scenie

13.00-13.30 Sprawy organizacyjne – stanowisko organizacyjne.
Próby sytuacyjne

13.30-16.00  Prezentacja zespołów cz. II
sala widowiskowa

Godziny występów mogą ulec zmianie. Kolejność występów  z odpowiednim wyprzedzeniem zostanie zamieszczona na stronie MDK i CKiS. Ewentualne zmiany możliwe są wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

Nagrody i wyróżnienia
1. Występującym przygląda się Komisja Artystyczna Spotkań Tanecznych powołana przez Organizatorów, która biorąc pod uwagę kryteria:
• opracowanie choreograficzne
• oryginalność kompozycji
• technikę wykonania
• dobór muzyki (również techniczną jakość nagrania)
• dobór i estetykę stroju
• kulturę sceniczną występu przyzna Statuetki Spotkań.

2.Wszystkie zespoły biorące udział w Spotkaniach otrzymają dyplomy uczestnictwa.

regulamin

karta uczestnictwa

Kolejność występów do południa od godz.10.30

Kolejność występów po południu od godz.13.00