Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2020 – relacja

7 września 2020

 

BIESIADA FOLKLORU ZIEMI KALISKIEJ 2020

PLAYLISTA Biesiady Folkloru 2020

 

Korzeniewianki

Korzeniewianki

Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2020 odbyła się 6 września nad zalewem w Brzezinach k. Kalisza. Ten cykliczny przegląd folklorystyczny, wpisany w kalendarz Południowej Wielkopolski od 40 lat, udało się zrealizować w plenerze, mimo panującego zagrożenia epidemiologicznego. Pogoda była piękna, a klimat wyjątkowo jednodniowej imprezy – bardzo czarowny i serdeczny. Dla większości uczestników był to jedyny występ w sezonie letnim. W konkursie Biesiady wzięło udział 48 wykonawców: 7 zespołów taneczno-obrzędowych, 17 śpiewaczych, 8 kapel, 2 instrumentalistów i 13 śpiewaków. Zespoły i artyści ludowi zaprezentowali się na scenie plenerowej przed profesjonalnym jury, złożonym z: etnomuzykologa dr Arletę Nawrocką-Wysocką z ISPAN w Warszawie, etnolożki prof. UAM Anny Weroniki Brzezińskiej, choreografa Piotra Kulki z Poznania, a także folklorystki z CKiS Anny Gałczyńskiej. Ogłoszenie wyników odbyło się po zakończeniu przeglądu, na stronach internetowych. Jury przyznało nagrody finansowe, a statuetki-rzeźby ludowe dla zespołów i kapel z 1. nagrodami.

Swojacy

Podczas Biesiady miała miejsce wystawa twórczości ludowej z regionu, na której swoje rzemiosło zaprezentowało 8 twórców z regionu z haftami, koronkami, ozdobami, rzeźbą i wikliną. Imprezę prowadziła Małgorzata Godorowska. Scenografię sceniczną przygotował plastyk CKiS Tomasz Sadło wykorzystując nowo zakupione elementy z wikliny. Oprawę plastyczną i promocyjną spełniał też afisz autorstwa Krzysztofa Rospondka. Dokumentację zdjęciową wszystkich wykonawców i całej imprezy zapewniła Karolina Bazan. Wszystkie występy zostały zarejestrowane w formie dokumentacji filmowej. Można je obejrzeć na stronach CKiS. Nagrania służą także jako materiał źródłowy do dalszej pracy w zespołach, m.in. podczas konsultacji pokonkursowych. Biesiada Folkloru to najważniejsze wydarzenie folklorystyczne w Południowej Wielkopolsce, potrzebne do podkreślania tożsamości regionalnej oraz pomocy w działalności zespołów jako nośników i strażników tradycji.

Biesiadę Folkloru Ziemi Kaliskiej przygotowała Anna Gałczyńska wraz z zespołem artystycznym oraz technicznym Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Współorganizatorem był Przemysław Sułek i Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach.

Wyniki:

Brzeziny, 6 września 2020

Protokół Biesiady Folkloru 2020

JURY w składzie:

  • dr Arleta Nawrocka-Wysocka – etnomuzykolog (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Akademia Muzyczna w Łodzi) – PRZEWODNICZĄCY
  • UAM Anna Weronika Brzezińska – etnolożka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Piotr Kulka – etnochoreolog, folklorysta, kierownik Zespołu Wielkopolanie
    (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)
  • Anna Maria Gałczyńska – folklorystka, specjalista ds. dziedzictwa kulturowego CKiS w Kaliszu, sekretarz jury

po obejrzeniu 48 programów: 7 zespołów taneczno-obrzędowych, 17 zespołów śpiewaczych,
8 kapel, 2 solistów instrumentalistów, 13 solistów śpiewaków i duetu DUŻY/MAŁY – kierując się kryteriami zawartymi w regulaminie Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej 2020 – postanowiło przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia:

 

kategoria zespołów zwyczajowo-obrzędowych

I nagroda:

Zespół Tańca Ludowego GŁOGOWIANIE, pow. ostrowski
za kultywowanie tradycji regionalnych i naturalność wykonania, bardzo dobrą kompozycję całości widowiska, w tym za umiejętne połączenie elementów narracyjnych z elementami tanecznymi

II nagrody:

Zespół Folklorystyczny SNUTKI z Potarzycy gr. młodzieży i dorosłych, pow. jarociński
za odwoływanie się do lokalnych tradycji muzycznych oraz rekonstrukcję stroju, za odwołanie się do lokalnej historii i przypomnienie ważnej dla społeczności Goliny postaci Heleny Moszczeńskiej

Zespół Tańca Ludowego SWOJACY z Moszczanki gr. młodzieżowa, pow. ostrowski
za różnorodność repertuarową w zakresie śpiewu i tańca, za zaangażowanie różnych grup wiekowych wykonawców i ich pełne zaangażowanie w przedstawieniu zwyczaju

Zespół Tańca Ludowego SWOJACY z Moszczanki gr. dziecięca, pow. ostrowski
za sięganie do dawnego repertuaru i umiejętne połączenie tańca ze śpiewem oraz rozróżnienie na regionalne zabawy i tańce, za dostosowanie repertuaru do wieku wykonawców i za zachowanie spójnej estetyki całości

wyróżnienie:

Zespół Pieśni i Tańca GORZYCZANIE z Gorzyc Wielkich, pow. ostrowski
– za wkład w występ sceniczny

 

kategoria zespołów dziecięcych

I nagroda:

Zespół Folklorystyczny SNUTKI z Potarzycy gr. dziecięca, pow. jarociński
za swobodę sceniczną, spójny wizerunek sceniczny, dialogi, naturalność wykonania, dobrą konstrukcję widowiska i muzykę instrumentalną, za odpowiednią kompozycję sceniczną i ukazanie tradycji muzycznych dostosowanych do wieku wykonawców

 

kategoria zespołów śpiewaczych

I nagrody:

Zespół Folklorystyczny DORUCHOWIANIE grupa męska, pow. ostrzeszowski
za świetny, tradycyjny dobór repertuaru, naturalny i sugestywny śpiew

Zespół Śpiewaczy KORZENIEWIANKI, pow. kaliski
za naturalny i spontaniczny śpiew zgodny z lokalnym stylem

Zespół Śpiewaczy KOŹMINIACY z Koźminka, pow. kaliski
za różnorodność repertuarową, czysty i ładny śpiew

 

II nagrody:

Zespół Folklorystyczny KALINA z Blizanowa, pow. kaliski
za ciekawy i zróżnicowany repertuar, czyste i rytmicznie poprawne wykonanie

Zespół Śpiewaczy KALINA z Nowej Wsi, pow. krotoszyński

Zespół Folklorystyczny PIWONICE z Kalisza

 

III nagrody:

Zespół Śpiewaczy KOBIERZANKI, pow. krotoszyński

Zespół Śpiewaczy LUTOGNIEWIACY, pow. krotoszyński

Zespół Śpiewaczy ŁAGIEWNICZANIE, pow. krotoszyński

 

wyróżnienia:

Zespół Śpiewaczy BIADKOWIANKI, pow. krotoszyński

Zespół Folklorystyczny LISKOWIANIE, pow. kaliski

 

kategoria kapel ludowych

I nagrody:

Kapela Ludowa BRZEZINY I skład, pow. kaliski
za różnorodność repertuarową, swobodę gry i wierność tradycyjnemu stylowi wykonania

Kapela z Kociny, pow. ostrowski
za kultywowanie tradycyjnego stylu gry i poszukiwanie regionalnego repertuaru

Kapela dudziarska ZF SNUTKI z Potarzycy, pow. jarociński
za chęć podtrzymywania tradycji, muzykalność i opanowanie techniki gry na instrumentach

Kapela dudziarska SWOJACY z Moszczanki, pow. ostrowski
za umiejętność gry w stylu regionalnym, podtrzymywanie tradycji i wrażliwość artystyczną oraz za pełne zaangażowania wykonanie

 

wyróżnienie:

Kapela Ludowa BRZEZINY II skład, pow. kaliski
za podtrzymywanie tradycyjnego stylu gry i popularyzowanie lokalnych melodii

 

kategoria solistów instrumentalistów

I nagrody:

Wojciech Ozóg z ZF SNUTKI z Potarzycy, pow. jarociński
– za opanowanie instrumentu i chęć podtrzymywania tradycji gry, za zaangażowanie podczas wykonywania

Zbigniew Witkowski z Kapeli BRZEZINY, pow. kaliski
za propagowanie pięknych lokalnych melodii i tańców, za stworzenie pięknego klimatu wykonania kujawiaka

 

 

kategoria solistów śpiewaków

I nagrody:

Małgorzata Olszewska z Lutogniewa, pow. krotoszyński
za czysty i mocny głos, energię w śpiewie oraz dostosowanie repertuaru do własnej osobowości

Lech Owczarek z Doruchowa, pow. ostrzeszowski
za swobodę i ekspresję wykonania oraz poszukiwania repertuarowe

Małgorzata Pacholska z Korzeniewa, pow. kaliski
za piękny i dźwięczny głos oraz bycie indywidualnością artystyczną

Maria Pierunek z Lutogniewa, pow. krotoszyński
za czysty i mocny głos oraz sugestywne i porywające wykonanie

 

II nagrody:

Czesława Jarysz z Kobierna, pow. krotoszyński

Janina Plichta z Czempisza, gm. Brzeziny, pow. kaliski

Zofia Pyrek z Koźminka, pow. kaliski

 

III nagrody:

Krystyna Melczak z Dąbrowy, pow. jarociński

Halina Wałęsa z Nowej Wsi, pow. krotoszyński

Janina Żarczyńska z Liskowa, pow. kaliski

 

wyróżnienia:

Barbara Klimczak z Liskowa, pow. kaliski

Danuta Kowalska z Kalisza

Lucyna Wrzesińska z Blizanowa, pow. kaliski

 

 

kategoria DUŻY/MAŁY

 

wyróżnienie:

Krystyna Melczak i Zuzanna Florczyk z Dąbrowy, pow. jarociński

 

Nagrody finansowe w wysokości 19.000 zł oraz statuetki ufundowało Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dofinansowano ze środków Województwa Wielkopolskiego.