Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2020

Aby ponad 40-letniej tradycji stało się zadość, organizujemy - mimo pandemii koronawirusa - kolejną Biesiadę Folkloru Ziemi Kaliskiej. Postaramy się, aby odbyła się nad zalewem w Brzezinach, gdzie od 2000 roku co dwa lata przybywają artyści ludowi z całego naszego Regionu.

[Od: Nd. 06.09.]

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w niedzielę 6 września do Brzezin na kolejną cykliczną Biesiadę Folkloru Ziemi Kaliskiej. Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych Południowej Wielkopolski jest organizowany od ponad 40 lat, a od 2000 roku odbywa się co dwa lata w Brzezinach koło Kalisza. Tegoroczna Biesiada ma szczególny charakter – z uwagi na panującą pandemię. Dlatego nie odbędzie się potańcówka, warsztaty twórców oraz wręczenie nagród. Całe wydarzenie będzie dopasowane do aktualnych wymogów sanitarnych.

PROGRAM konkurs Biesiada Folkloru 20

PROGRAM szczegółowy 2020

W tegorocznej Biesiadzie Folkloru, której najważniejszą częścią jest konkurs, weźmie udział blisko 50 wykonawców: grup tanecznych i śpiewaczych, kapel, instrumentalistów i solistów śpiewaków. Blisko 400 artystów pielęgnuje i kontynuuje wiejskie tradycje kulturalne z subregionu południa Wielkopolski. Zaprezentują się w siedmiu kategoriach, które oceni i nagrodzi trzyosobowe profesjonalne jury złożone z etnomuzykologa, etnochoreografa i etnologa. Na Estradzie nad Zalewem usłyszymy pełen przekrój pieśni śpiewanych kiedyś wokół Kalisza, Ostrowa, Pleszewa, Jarocina, Krotoszyna czy Ostrzeszowa. Zobaczymy tańce regionalne jak oberki czy wiwaty, a także spektakle obrzędowe np. zwyczaj mięsopust, oczepiny szamotulskie czy zabawy dziecięce. Usłyszymy starsze i zupełnie młode kapele grające do tańca.

WYSTAWA SZTUKI LUDOWEJ Biesiada 20

Bardzo ważnym przygotowaniem do konkursu śpiewaczego były konsultacje z etnomuzykolog dr Arletą Nawrocką-Wysocką z ISPAN. Spotkania z dziesięcioma zespołami i śpiewakami z okolic Kalisza oraz Krotoszyna odbyły się w sierpniu. CKiS w Kaliszu pracuje z artystami ludowymi co roku, pomagając wybrać repertuar tradycyjny oraz wykonać go w sposób jak najbardziej autentyczny.

Podczas Biesiady Folkloru odbędzie się także wystawa twórczości ludowej. Regionalni twórcy ludowi zaprezentują swój warsztat pracy z zakresu tradycyjnych rzemiosł ludowych: haftu, koronki, rzeźby, plecionkarstwa i słomkarstwa, bibułkarstwa, wikliniarstwa czy tworzenia ozdób. Współorganizatorem Biesiady Folkloru 2020 jest Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach. Zapraszamy w niedzielę 6 września od 10.00 do 20.00 do Brzezin.

REGULAMIN

Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2020

TERMIN I MIEJSCE

6 września 2020, Brzeziny koło Kalisza, Estrada „Nad Zalewem”

(w razie złych warunków atmosferycznych lub zaostrzeń w związku z pandemią COVID-19 – GOK w Brzezinach/CKiS w Kaliszu)

 

CELEM Biesiady Folkloru jest przegląd, ochrona i dokumentacja najcenniejszych tradycji regionalnych Południowej Wielkopolski w dziedzinie kultury ludowej, muzykowania, śpiewu i tańca ludowego, a także popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie. Przegląd stwarza możliwość: ukazania oraz udokumentowania stanu zachowania tradycji i przemian zachodzących w kulturze ludowej regionu, a także konfrontacji poziomu artystycznego zespołów oraz wymiany doświadczeń i konsultacji ze specjalistami z Jury Biesiady Folkloru.

UCZESTNICY mogą się zaprezentować w następujących różnych kategoriach:

  1. zespoły taneczne – wykonują tańce wielkopolskie, innych regionów Polski, a także tańce narodowe łącznie w czasie do 20 minut;
  2. zespoły obrzędowe – czas występu do 25 minut;
  1. zespoły śpiewacze – wykonują 2-3 utwory do 10 minut, bez towarzyszenia instrumentalnego;
  2. soliści śpiewacy – wykonują 2 utwory do 5 minut bez równoczesnego towarzyszenia instrumentalnego, zespół może zgłosić max 2 osoby;
  3. kapele ludowe – w składach zgodnych z tradycjami regionu wykonują 3 utwory do 10 minut;
  4. soliści instrumentaliści – grający na tradycyjnych instrumentach wykonują -3 utwory do 5 minut.
  5. DUŻY-MAŁYkonkurs dla dzieci i młodzieży przejmujących wielkopolskie tradycje wokalne i instrumentalne bezpośrednio od swoich mistrzów (śpiewaków, instrumentalistów). Uczeń prezentuje 2 utwory w następujący sposób: 1. część/zwrotkę – wykonuje mistrz, 2. część/zwrotkę – mistrz i uczeń, 3. i 4. część/zwrotkę – wykonuje uczeń.

Zachęcamy do sięgania po repertuar pieśni obrzędowych, rodzinnych, miłosnych, pasterskich, ballad, tak, aby w programie występu znalazły się pieśni zróżnicowane gatunkowo.

Organizator Biesiady Folkloru powołuje Jury, które oceniać będzie prezentacje konkursowe. Jury oceni następujące elementy: zgodność repertuaru z tradycją regionu, wykonanie tańca, formę i treść widowiska obrzędowego, charakterystyczny sposób wykonania i cechy gwarowe śpiewu, technikę i maniery wykonawcze, zgodność składu kapel z tradycjami regionu, dostosowanie repertuaru do wieku i umiejętności wykonawców, typowość stroju ludowego oraz poziom artystyczny prezentacji.

Laureatom Biesiady Folkloru przyznane będą nagrody finansowe i dyplomy. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Organizator Biesiady Folkloru zastrzega sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji konkursowych oraz ich późniejszego wykorzystania (bez wypłacania honorariów) w publikacjach dokumentujących, promujących i popularyzujących Biesiadę Folkloru oraz Organizatora.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA jest zapoznanie się z Regulaminem oraz przesłanie SKANU wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia na adres ania@ckis.kalisz.pl do dnia 17 sierpnia 2020.

Do udziału w Biesiadzie Folkloru można się zgłosić poprzez instytucję delegującą lub indywidualnie. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

RAMOWY PROGRAM BIESIADY FOLKLORU 2020

10:00 – rejestracja Uczestników, 11:00-19:30 – prezentacje Zespołów i wystawa sztuki ludowej, prezentacje KGW, 20:00 – koncert. Ramowy Program może ulec zmianie w zależności od ilości Uczestników. Wszystkie aktualne informacje będą umieszczane na stronach Organizatora.

WYSTAWA SZTUKI LUDOWEJ jest integralną częścią Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej. Regionalni twórcy ludowi prezentują swój warsztat pracy z zakresu tradycyjnych rzemiosł ludowych: haftu, koronki, rzeźby, plecionkarstwa i słomkarstwa, bibułkarstwa, malarstwa, garncarstwa, wikliniarstwa czy ceramiki.

 

Organizatorzy zapewniają uczestnikom Biesiady Folkloru gorący posiłek i napoje. Koszty dojazdu i ubezpieczenia Uczestników Biesiady Folkloru pokrywają instytucje delegujące. Parkingi dla autokarów znajdować się będą na terenie GOSiR koło Zalewu w Brzezinach (wjazd przez groblę). Podczas Festiwalu obowiązywać będą aktualne w tym czasie obostrzenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania wymogów sanitarnych.

 

 


do pobrania:

REGULAMIN Biesiada 2020

karta zgłoszenia 2020

 


ORGANIZATOR

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz, tel. 62 765 25 45

e-mail: ckis@ckis.kalisz.pl; ania@ckis.kalisz.pl

 

 

WSPÓŁORGANIZATOR                                                             

Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach

ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny, tel. 62 769 80 64

 

 

 

 

                                                            

PARTNER MEDIALNY

 

 

 

 

 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 


 

Dofinansowano ze środków Województwa Wielkopolskiego