28. Diecezjalny Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej SACROSONG 2017 – fotorelacja

9 października 2017

Galowym koncertem w niedzielny wieczór w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła zakończył się 28. Diecezjalny Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej „Sacrosong 2017”. Zaśpiewali laureaci, wręczono nagrody i wyróżnienia, gorącymi brawami nagrodzono występ gościa z Ukrainy. Młodzież wręczyła kwiaty ks. prałatowi Stanisławowi Tofilowi, który 30 lat temu stworzył parafię na kaliskim osiedlu Dobrzec.

Konkursowe przesłuchania odbyły się w sobotę. Występom 22 zespołów i solistów przysłuchiwało się jury w składzie: prof. dr hab. Kazimierz Madziała z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu, Maria Pawelec, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu, ksiądz prałat Stanisław Tofil, proboszcz Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu i Andrzej Tylczyński, główny specjalista w Dziale Artystycznym Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w roli sekretarza. Zanim ogłoszono werdykt w niedzielnym koncercie galowym zaprezentowali się wszyscy uczestnicy Przeglądu.
W kategorii zespołów nagrody otrzymały: MIRIAM ze Złoczewa, AGNUS DEI z Kalisza i FATIMSKIE DZIECIAKI z Jarocina, a wyróżnienia: ANIOŁY ANDRZEJA ze Złoczewa, MARANATHA ze Złoczewa, BOŻE OWIECZKI z Brzezin, BARYCZANKI z Przygodzic i Zespół Wokalny z Gimnazjum w Brzezinach.
W kategorii solistów nagrody odebrały: AMELIA MAŃKOWSKA z Wielowsi, ALEKSANDRA BIELEWICZ z Bielska-Białej i ANNA PRZEPIÓRKA z Iwanowic, a wyróżnienia: MAJA KASPRZYK z Koźminka, ALEKSANDRA WOŹNIAK z Brzezin, JULIA KLACZYŃSKA z Brzezin i ANNA CZARNECKA z Kalisza. Pozostałe uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki.

Jury podkreśliło, że tegoroczną edycję SACROSONGU charakteryzowała duża ilość uczestników konkursu oraz wysoki poziom wykonawczy, różnorodność form prezentacji i ustawiczne poszukiwanie nowego repertuaru pieśni sakralnych przez wykonawców. Jurorzy pochwalili także stosowanie przez wielu uczestników Przeglądu różnorodnego, „żywego” akompaniamentu.
28. edycja SACROSONGU zbiegła się z jubileuszem 30-lecia Parafii pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Kaliszu i jej duszpasterza – księdza prałata Stanisława Tofila. To dowód na to, że kaliski SACROSONG jest trwale zakorzeniony w życiu obchodzącej jubileusz Parafii i jej wiernych, wskazuje na potrzebę organizowania tej formy przeglądu, która pozwala wielu zespołom i wykonawcom zaprezentować się i porównać z innymi, mobilizuje instruktorów do aktywnej pracy z dziećmi i młodzieżą, przyczynia się do poszerzania repertuaru, podnoszenia poziomu wykonawczego, i podejmowania twórczych wyzwań. Sacrosong przyczynia się tym samym do wzbogacania muzyki sakralnej i jej krzewienia wśród dzieci i młodzieży. W swoim werdykcie jurorzy zaznaczyli także, że formuła festiwalu poszerza się i wzbogaca o udział zespołów z zagranicy – w tym roku był to niezwykły kwartet wokalno-instrumentalny LUBYSTOK z Krzemieńca na Ukrainie.

protokół Jury