40 na 20 – jubileusze Kapeli Ludowej „Brzeziny” i „Brzezinianek” – fotorelacja

1 października 2017
Odznaczenia dla Leona Lewandowskiego i Józefa Antczaka, fot. Powiat Kaliski

Odznaczenia dla Leona Lewandowskiego i Józefa Antczaka, fot. Powiat Kaliski

W ostatnią sobotę września dwa eksportowe zespoły ludowe z podkaliskich Brzezin obchodziły swoje jubileusze: Kapela Ludowa „Brzeziny” już 40 lat grania, a Zespół Pieśni „Brzezinianki” 20-lecie śpiewania. Uroczystość połączona była z Powiatowym Spotkaniem z Kulturą, na którym uhonorowano przedstawicieli środowiska z całego powiatu kaliskiego.

Na uroczystość zjechali się wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele województwa wielkopolskiego oraz wojewody. Jubileusz odbył się w pięknej oprawie Sali OSP w samym centrum Brzezin. Kapela Ludowa „Brzeziny” została uhonorowana wieloma odznaczeniami o randze państwowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Dwaj najstarsi muzycy kapeli Józef Antczak i Leon Lewandowski otrzymali z rąk Wicewojewody Wielkopolski Marleny Maląg, a na wniosek wójta Brzezin Krzysztofa Niedźwiedzkiego – OdznakiZasłużony dla Kultury Polskiej”. Z kolei Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Marzeną Wodzińską Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczył Lucjanowi Dymarczykowi – obecnemu Kierownikowi Kapeli Odznakę „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”.

Odznaka dla Lucjana Dymarczyka, fot. Powiat Kaliski

Odznaka dla Lucjana Dymarczyka, fot. Powiat Kaliski

Kapela Ludowa „Brzeziny” otrzymała także Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za propagowanie kultury w powiecie kaliskim, podnoszenie poziomu artystycznego i promowanie tradycji muzycznych w kraju i za granicą.

Zespół Pieśni „Brzezinianki”, działający w gminie Brzeziny już 20 lat, został uhonorowany Tytułem „Przyjaciela Powiatu Kaliskiego” za wkład i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego w dziedzinie kultury.

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, reprezentowane przez Annę Marię Gałczyńską, instruktora ds. dziedzictwa kulturowego, złożyło obojgu Jubilatom gratulacje oraz wręczyło pamiątkowe dyplomy i kwiaty.

Kapela Ludowa Brzeziny

Kapela Ludowa Brzezin, fot. Powiat Kaliski

Gmina Brzeziny także uhonorowała swoje zespoły. Medale Zasłużony Gminie Brzeziny wręczono Członkom Kapeli: Józefowi Antczakowi, Lesławowi Antczakowi, Lucjanowi Dymarczykowi, Mieczysławowi Kamzolowi, Leonowi Lewandowskiemu, Stanisławowi Pawlik, Zdzisławowi Siudy oraz Członkiniom Zespołu: Joannie Biernacik, Sabinie Biernacik, Sabinie Dymarczyk, Mariannie Głąb, Janinie Lewandowskiej, Halinie Łaskiej, Helenie Szych, Janinie Plichta, Mari Przybył-Bilskiej, Zenonowi Kucharskiemu.

Po części oficjalnej, ubarwianej występami Kapeli „Brzeziny”, „Brzezinianek”, a także zaproszonych zespołów – przyszedł czas na poczęstunek i wspólną zabawę przy dźwiękach muzyki na żywo.

Powstanie Kapeli Ludowej „Brzeziny” poprzedziło spotkanie grupy inicjatywnej muzykantów w 1977r. – Józefa Więcława, Ignacego Focha, Mirosława Biernacika i Lucjana Dymarczyka. Na tym spotkaniu przy wspólnym muzykowaniu zrodziła się myśl zorganizowania kapeli ludowej. W wyniku tych ustaleń powierzono kierownictwo i organizacje zespołu Ignacemu Fochowi, ówczesnemu sekretarzowi Gminy Brzeziny. Kapela od chwili powstania działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach.  Przez lata działalności skład kapeli zmieniał się. W całym okresie 40-letniej działalności w kapeli grało 21 muzykantów. W tych latach kierownikami kapeli byli: od 1977r. do 2010r. nieżyjący już Ignacy Foch jeden z inicjatorów, a od 2010 roku kierownikiem muzycznym kapeli jest Lucjan Dymarczyk – drugi z założycieli zespołu. Głównym atutem Kapeli Ludowej Brzeziny jest muzyka, którą wykonuje. Z racji tego, że zespól reprezentuje folklor kalisko – sieradzki, członkowie kapeli grają na instrumentach występujących w tradycji obu regionów. Są to przede wszystkim skrzypce, bęben ze stalką, dwustrunowy bas kaliski i bardzo popularna w sieradzkim – harmonia guzikowa. Zespół w swoich zbiorach posiada wiele egzemplarzy tych instrumentów. Kapela w swoim repertuarze posiada polki, oberki, owijoki i walcerki, wszystkie utwory wykonuje ze słuchu. Kapela Ludowa „Brzeziny” w swej 40-letniej działalności wiele razy reprezentowała gminę Brzeziny, byłe Województwo Kaliskie oraz obecny Powiat Kaliski na uroczystościach państwowych i imprezach folklorystycznych w kraju i za granicą. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy udział w kolejnych Biesiadach i Estradach Folkloru Ziemi Kaliskiej, trzykrotny udział w Dożynkach Wielkopolskich, Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego wsi w Przytocznej, w III Międzywojewódzkich Konfrontacjach Kapel Ludowych w Ozorkowie, dwukrotny udział w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Poznaniu. W 1997 roku zespół brał udział w XXXI Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu nad Wisłą zdobywając pierwszą nagrodę w kategorii kapel. W 2000 Kapela zdobyła II miejsce w I Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Polski Środkowej w Brzezinach k/Łodzi. W roku 2001 zespół zdobył specjalne wyróżnienie na II Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Polanicy Zdrój.W latach 2006-2008 kapela zdobywała I, II i III miejsce na Spotkaniach Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Oberka do Kujawiaka” w Sieradzu pierwsze nagrody na Biesiadach Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach. W latach 2004-2012 kapela zdobyła pierwsze nagrody na Biesiadach Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach. W 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski na wniosek Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego nadał Kapeli Odznakę Honorową „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

WIĘCEJ O KAPELI

fot. Powiat Kaliski

fot. Powiat Kaliski

Zespół Pieśni Brzezinianki powstał w 1997 roku, obecnie składa się z 8 śpiewaczek ludowych (członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Brzeziny). Założycielką Zespołu jest Pani Joanna Biernacik, Kierownikiem zespołu jest Pani Maria Przybył-Bilska a instruktorem muzycznym Pan Zenon Kucharski. Od chwili powstania zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach. Zespół „Brzezinianki” kultywuje folklor kalisko-sieradzki, w swoim repertuarze posiada zasłyszane stare pieśni z okolic Brzezin, Kalisza i Sieradza. Zespół Pieśni „Brzezinianki” w swej 20 letniej działalności, brał czynny udział w życiu kulturalnym gminy Brzeziny. Występował na imprezach i uroczystościach gminnych, powiatowych,

Życzenia od CKiS w Kaliszu, fot. Powiat Kaliski

Życzenia od CKiS w Kaliszu, fot. Powiat Kaliski

wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych. Zespół jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach, estradach folkloru i przeglądach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski na wniosek Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego nadał Zespołowi Pieśni Odznakę Honorową „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2016 roku zespół reprezentował stoisko wielkopolskie podczas dożynek prezydenckich w Spale.

WIĘCEJ O ZESPOLE

 

Fot. Anna Gałczyńska CKiS w Kaliszu, Marta Wolarz Powiat Kaliski

Więcej na Powiat Kalisz

Facebook.com/Folklor-południowej-Wielkopolski