„Piano-Forte” – Rzeźba Krzysztofa M. Bednarskiego na 50-lecie MFPJ w Kaliszu

13 listopada 2023