Ale to będzie potańcówka!!! Mamy dotację!

3 sierpnia 2023
Zatańczymy z radości!!!
Dlaczego?
Ponieważ dzięki wnioskowi napisanemu przez Annę Gałczyńską (specjalistkę ds. dziedzictwa kulturowego i organizacji imprez) otrzymaliśmy 10.000 zł dotacji z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
W ramach dotacji 30 września zorganizujemy potańcówkę wiejską w Głogowej k. Raszkowa.
Już teraz Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału!
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi uznaje ogromną wartość muzyki i tańca polskiej wsi jako części dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Poprzez ogłoszony program Potańcówki Wiejskie, Instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. W ten sposób Instytut chce pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów.
Celem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi.
Podmiotami, które mogły ubiegać się o dofinansowanie są:
– koła gospodyń wiejskich,
– ochotnicze straże pożarne,
– organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej),
– samorządowe instytucje kultury.
Centrum Kultury i Sztuki przywiązuje szczególną uwagę do opieki nad dziedzictwem kulturowym. Co roku organizujemy Estrady Folkloru, a co dwa lata Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej oraz Festiwal „Melodie Stamtąd”.
– Realizujemy również warsztaty dla zespołów ludowych prowadzone przez wybitnych etnologów, etnomuzyków i etnochoreografów – mówi Anna Gałczyńska z Centrum Kultury i Sztuki. – Od roku 2016 współtworzę projekt pod nazwą „Tańce Blisko Ziemi” i organizujemy potańcówki wiejskie animując tańcem. Ludzi należy zachęcić do tańca, pokazać im co się kiedyś tańczyło, jak się tańczyło i że można przy tym świetnie się bawić i odkrywać swoją tożsamość kulturową – dodaje propagatorka folkloru.