DORUCHOWIANIE

5 marca 2021
Doruchowianie

Zespół Folklorystyczny „Doruchowianie” działa od 1985 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Doruchowie w powiecie ostrzeszowskim. W zespole występuje kilkanaście kobiet i mężczyzn, czasem młodzież, którzy tworzą grupę śpiewaczo-obrzędową oraz kapelę. W ramach zespołu „Doruchowianie” utworzyła się kilka lat temu grupa męska oraz grupa żeńska. Kierownikiem zespołu w l. 2007-2020 była Jadwiga Kosik. Obecnie instruktorką muzyczną jest Sara Rainer, a kierowniczką – Mariola Tomak. Kapelą kieruje śpiewak i muzykant Zenon Dymarski. Zespół uczestniczył w wielu festiwalach w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, łódzkim czy lubelskim, m.in. w Międzywojewódzkim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Bukówcu Górnym. Staranny dobór repertuaru piosenek, pieśni, przyśpiewek i ballad z subregionu Południowo-Wschodniej Wielkopolski spowodował, że „Doruchowianie” mają w swoim dorobku wiele dyplomów i nagród. W 2018 roku na Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach zajęli III miejsce. Oprócz repertuaru śpiewaczego z dużym powodzeniem prezentują widowiska obrzędowe i okolicznościowe. Zostali uhonorowani państwową odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz samorządową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.


DORUCHOWIANIE grupa żeńska zaśpiewała na Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022 w Brzezinach trzy pieśni: Niesiymy tu gaik…, Dziewulo moja… i Ojcu było Waś…, zdobywając II nagrodę.

Zespół folklorystyczny DORUCHOWIANIE grupa męska z Doruchowa (pow. ostrzeszowski) zaśpiewał na Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022 w Brzezinach trzy pieśni: Chociaż ty masz dwa domy…, Wstóńże łotworzyć… i Z tamtej strony jezioreczka… Zajęli 3 miejsce.

 


Grupa męska DORUCHOWIAN zdobyła II nagrodę Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 2019. Zajęli także I miejsce na Festiwalu muzyki tradycyjnej „Melodie stamtąd” w Kaliszu. Na Biesiadzie Folkloru 2018 uzyskali 1 lokatę wśród zespołów śpiewaczych.

2020:

 

Więcej o DORUCHOWIANACH

 

solista z Doruchowa