GORZYCZANIE

5 marca 2021
Gorzyczanie

Zespół Pieśni i Tańca „Gorzyczanie” z Gorzyc Wielkich (pow. ostrowski) działa pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim od 1994 roku. W tej chwili „Gorzyczanie” składają się z jednej grupy wiekowej, liczącej ok. 20 osób. Honorowym kierownikiem zespołu jest Edward Robakowski. Instruktorem i kierownikiem Zespołu jest Iwona Pacholczyk, dawna tancerka „Gorzyczan”. Program artystyczny zespołu obejmuje pieśni i tańce wielkopolskie, suitę rzeszowską, krakowiaka, poloneza z mazurem, kujawiaka, oberka oraz tańce lubelskie i tańce kaszubskie. Każdy z tych tańców zespół wykonuje w regionalnych strojach ludowych. Do tańca „Gorzyczanom” przygrywa Kapela „Furmany” z Gorzyc Wielkich, założona i kierowana do 2020 roku przez pana Stanisława Furmanka.

Więcej o GORZYCZANACH

GORZYCZANIE NA FB