TURSKO

11 października 2020

Historia „Turska” sięga 1969 roku, ale za faktyczną datę powstania zespołu uznany jest jednak rok 1971; w tym czasie bowiem rozszerzono istniejącą grupę taneczną o kapelę i chór. Powstał Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Tursko”. Od podstaw opracowano tańce regionalne, a także tradycyjne pieśni i przyśpiewki. Przez ponad 25 lat zespołem kierowała Seweryna Grabowska, następnie do niedawna opiekunem zespołu był Jerzy Kraszkiewicz. Obecnie zespołem i kapelą „Tursko” kieruje Robert Jankowski. Kierownikiem i skrzypkiem kapeli był przez długie lata Jan Sobczak. Był też prawdziwym źródłem wiedzy o dawnych zwyczajach i obrzędach ludowych zapamiętanych z lat młodości, kiedy grywał na zabawach i weselach wiejskich. Od niego „Tursko” zaczerpnęło ponad 100 przyśpiewek i melodii. W 1972 r. Zespół zaczął współpracę z Wacławem Wojciechowskim z Poznania, który ukierunkował repertuar „Turska” na folklor wyłącznie wielkopolski.

Zespół „Tursko” w swoim repertuarze posiada: suitę tańców wielkopolskich z południowej części Wielkopolski, suitę krakowską, piosenki i przyśpiewki z Turska i okolic, a także obrazki ukazujące życie wsi, m.in.: „Dyngus”, „Kwaszenie kapusty”, „Noc Świętojańska”, „Kolędowanie z gwiazdą”, „Dożynki” i „Oczepiny weselne”. Choreografem zespołu był Zbigniew Cerekwicki, obecnie choreografem jest Piotr Kulka. Kapela gra do tańca w składzie: akordeon, skrzypce, klarnet, trąbka, kontrabas, basy, bęben. Zespołem opiekuje się Gminna Biblioteka Publiczna w Gołuchowie oraz jej dyrektor Elżbieta Kłakulak.

Dynguśniki z Turska w 2008

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Tursko” działa 50 lat. Przez ten czas – dzięki ogromnemu wsparciu i inicjatywie jego kierowniczki, a zarazem członkini kapeli Pani Sewerynie Grabowskiej oraz jej współpracowników – zespół szukał, gromadził i opracowywał muzykę, pieśni i tańce swojego regionu. Dzięki temu najwartościowsze utwory muzyki ludowej, zwyczaje i obrzędy, zachowane do niedawna w pamięci najstarszych mieszkańców Turska i okolicznych wsi – przetrwają dla następnych pokoleń. Zespół odtworzył i przedstawił na scenie obrazki folklorystyczne „Dyngus” i „Podkoziołek” ilustrowane tańcami i przyśpiewkami, a także „Darcie pierza” („Pierzoki”), „Dożynki” i „Oczepiny weselne”. W zespole występuje naturalna wymiana pokoleń – starsi wykonawcy przekazują swoje umiejętności młodszym, także dzieciom, które już tańczą i śpiewają w Zespole. Z „Turskiem” od początku związane są całe rodziny, które dzięki temu żyją folklorem na co dzień i w sposób naturalny przekazują sobie wiedzę.

Tursko Biesiada Folkloru 1984(2) fot.J.Bachrynowski, WDK Kalisz

Bardzo duża dbałość o autentyczność stroju ludowego prezentowanego przez Zespół z Turska także przybliża ich do prawdziwego wizerunku kultury wiejskiej sprzed co najmniej wieku. Ważne w zespole jest ciągłe podnoszenie techniki wykonawczej, aby jak najbardziej zbliżyć przedstawiane tańce i obyczaje do oryginalnego wykonania sprzed lat. W składzie Kapeli „Tursko” znajduje się autentyczne instrumentarium kapeli wiejskiej, m.in. charakterystyczne dla subregionu znad Prosny – basy kaliskie.

Zespół przyczynił się nie tylko do zachowania rodzimych tradycji ludowych, ale też rozsławia „ziemię turską”, pokazując swój repertuar na scenach całej Polski i Europy, spotykając się zawsze z ogromnym aplauzem i podziwem publiczności dla artystycznych oraz technicznych umiejętności wykonawców. Tym samym „Tursko” w sposób ogromny przybliża swoją rodzimą spuściznę kulturową szerokim rzeszom widzów, którzy mogliby nigdy nie zetknąć się z folklorem tej części Wielkopolski. Zespół „Tursko” jest kontynuatorem tradycji ludowych południowej Wielkopolski – starając się przekazać je następnym pokoleniom.

Kapela Tursko w 2017

Zespół koncertował wielu krajach europejskich, będąc gościem licznych przeglądów czy lokalnych uroczystości, m.in.: we Francji, w Holandii, na Ukrainie, w Belgii i innych ośrodkach w Niemczech. „Tursko” wystąpiło także na takich festiwalach jak:

  • Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny (woj. wielkopolskie) – organizowane przez WBP CAK z Poznania
  • Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej – organizowane przez CKiS z Kalisza,
  • Ogólnopolskie Święto Młodości w Lesku (1973),
  • Tournee po Kraju Kisławodskim i Stawropolskim w ZSRR (1988),
  • Międzynarodowy Festiwal Zespołów Ludowych w Jindrichov Hradec w Czechosłowacji (1989),
  • Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych w Bojanowie (1997),
  • Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny DANETZARE w Erfurcie w Niemczech (2003),
  • Międzynarodowe Dni Folkloru w Gminie partnerskiej Chievres – Belgia (2009),
  • Międzynarodowy Konkurs Zespołów Ludowych z Europy w Bad Zwischenahn w Niemczech (2010).

2022

I nagroda wśród zespołów tanecznych na Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022 w Brzezinach 10 lipca

 

45-lecie TURSKA

 

TURSKO na FB