„Goście Radziwiłłów” w Antoninie

3 września 2020

„Goście Radziwiłłów” w Antoninie

Od 1 sierpnia 2020 roku w Pałacu Myśliwskim w Antoninie przebywają pisarze, którzy pracują nad autorskimi utworami literackimi. Organizatorem tego pilotażowego programu pod nazwą „Goście Radziwiłłów” jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wybór miejsca nie jest przypadkowy, albowiem urokliwy Pałac w Antoninie wielokrotnie witał w swoich progach artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki. Inicjator budowy pałacu – książę Antoni Radziwiłł, sam rysował i grał na wiolonczeli.
W ramach konkursu Samorząd Województwa Wielkopolskiego wyłonił pisarzy, którzy są związani z Wielkopolską, czy to poprzez miejsce urodzenia, zamieszkania, czy też tematykę twórczości. Celem programu „Goście Radziwiłłów” jest wsparcie twórców literatury, gotowych do napisania w roku 2020 utworu lub zbioru utworów literackich.
Na sześć tygodni, do Pałacu w Antoninie przybyli:
Witold Banach
– autor m.in. zbioru esejów pt. „Kroniki Literackie Prowincji”. W ramach programu „Goście Radziwiłłów” pan Witold napisze powieść pt. „Sonata pruska”,
Robert Czerniak
– autor książki podróżniczej pt. „Podróże do granic”, który w ramach programu „Goście Radziwiłłów” napisze książkę pt. „Majańskie opowieści”,
Jakub Sajkowski
– autor między innymi tomu poetyckiego pt. „Zestaw do kaligrafii”. Pan Jakub w ramach programu napisze książkę poetycką pt. „Ilha Formosa”,
Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska
– autorka tomu poetyckiego pt. „Krąg ochronny”, która w ramach programu „Goście Radziwiłłów” napisze powieść dla dzieci, będącą adaptacją jej sztuki teatralnej pt. „Malwinka w ptasim królestwie”,
Elżbieta Zdrojowa-Krawiec
– autorka powieści pt. „Nie machaj do mnie czerwoną chorągiewką”. Pani Elżbieta napisze powieść, będącą kontynuacją jej pierwszej książki.

Program „Goście Radziwiłłów” ma charakter pilotażowy. Jest finansowany w całości ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Jego powodzenie wzmocni pozycję Wielkopolski jako istotnego ośrodka literackiego i stanie się elementem długofalowej promocji regionu.
Zdjęcia pochodzą z uroczystego rozpoczęcia programu „Goście Radziwiłłów” w Antoninie, na którym był dyrektor Departamentu Kultury Województwa Wielkopolskiego Włodzimierz Mazurkiewicz.