Jazz in Calisia – photobook

1 stycznia 2024
„Z okazji pięćdziesiątej rocznicy Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu prezentujemy album lub – opisując rzecz modniej językowo i adekwatniej konceptualnie – fotoksiążkę Jazz in Calisia.
Pomysł wydawnictwa, podkreślającego niepowtarzalny charakter i wieloaspektowe znaczenie Festiwalu, wyszedł od dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Dariusza Grodzińskiego.
Artystyczną formę tomu stworzyła znakomita graficzka, Julia Mirny, która zaprojektowała okładkę i układ fotografii: prawie dwustu zdjęć dokumentujących historię MFPJ. Zdjęć, z których nie każde jest, co oczywiste, samo w sobie dziełem sztuki, ale które w tym zestawieniu ukazują niezwykłe zjawisko, jakie od półwiecza na kilka dni odradza się późnojesienną porą w Kaliszu.
Mamy nadzieję, że wędrówka w czasie i przestrzeni sprawi przyjemność odbiorcom. Jawi się ona bowiem jako podróż przez wiele wymiarów świata, który minął lub właśnie mija.
To nie tylko wyprawa poprzez dynamiczne uniwersum muzyki jazzowej, jej postaci, zespołów, dzieł, instrumentariów, lecz także peregrynacja szlakami zmieniających się kanonów mody, estetyki scenicznej, techniki nagłośnienia i oświetlenia, koniec końców, samej fotografii.
Ta podróż nie byłaby możliwa, gdyby nie wieloźródłowe zasoby archiwum Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, nad którymi pochylił się Przemysław Nowak.
Jest on też autorem uaktualnionego kalendarium Festiwalu, co zdaje się niepozbawione znaczenia, gdyż lista występujących artystów nie zawsze okazywała się tożsama z podaną w programie.
Powiada się, że wszelkie antologie są złożone głównie z braków czy nieobecności. Nie inaczej okaże się niechybnie i w tym przypadku.
Cały fotograficzny materiał archiwalny, będący w posiadaniu CKiS, jest wszak kilkukrotnie większy. Niemniej ostateczny wybór był, siłą rzeczy, ograniczony kilkoma czynnikami: prawami do publikacji, techniczną jakością zdjęć, proporcją w reprezentacji kolejnych edycji Festiwalu, wreszcie, łączliwością poszczególnych kadrów w, by tak rzec, historyczno-artystyczną narrację. Są też w albumie miejsca, parafrazując znanego fenomenologa, niedookreślone: nieustaleni autorzy zdjęć lub niezidentyfikowani muzycy.
W tym przypadku liczymy na odzew odbiorców – zwłaszcza na pamięć najstarszych bywalców Festiwalu – i obiecujemy ogłoszenie uzupełnień połączone z nagrodami.
Jazz w Kaliszu ma długą, poświadczoną metrykę.
Blisko sto lat temu „Gazeta Kaliska” – z 27 listopada 1926 roku – anonsowała zabawę taneczną, na której gościnnie przygrywać miał Jazz-Band 29 Pułku Strzelców Kaniowskich. Chociaż impreza odbywała się – jak pisano – „w lokalu zimowym K.T.W.”, to prawdopodobnie muzycy, wchodzący przecież w szerszy skład pułkowej orkiestry, ćwiczyli do występu w tym samym gmachu, w którym w 1964 roku znalazł siedzibę Kaliski Dom Kultury, zwany potem Wojewódzkim Domem Kultury, a później Centrum Kultury i Sztuki. W tym samym gmachu, w którym świętujemy – m.in. wydaniem niniejszego albumu – złoty jubileusz Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu.
Niech się święci jazz w Kaliszu…”

Redakcja: Piotr Łuszczykiewicz, Maciej Szymanowicz
Projekt graficzny i okładka: Julia Mirny

Wydawca:
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
ul. Łazienna 6
62-800 Kalisz
ISBN 978-83-912191-6-4

Ten unikatowy album mogą Państwo nabyć za 160 zł + 20 zł koszt wysyłki