Konkurs na plakat LA STRADY rozstrzygnięty!

19 maja 2016

PROTOKÓŁ KONKURSU NA PLAKAT
23. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU ARTYSTYCZNYCH DZIAŁAŃ ULICZNYCH
„LA STRADA”

Komisja Artystyczna w składzie:
Tomasz Wolff – artysta grafik, projektant, fotograf, malarz, projektant wielu plakatów
teatralnych – przewodniczący
Tomasz Jankowski – artysta fotografik
Marek Szroniak – dyrektor Liceum Plastycznego w Kaliszu
Dariusz Grodziński – dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
Andrzej Tylczyński – szef artystyczny „La Strady” – CKiS w Kaliszu
Agata Nowakowska-Dybka – kierownik Działu Artystycznego CKiS w Kaliszu – sekretarz

po dokonaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. oceny 39. projektów zgłoszonych do Konkursu przez uczniów Liceum Plastycznego w Kaliszu postanowiła:

• przyznać I nagrodę z jednoczesnym uznaniem projektu za oficjalny plakat 23. „LA STRADY”

Klaudii Maciołek, opiekun artystyczny: Izabella Symanowicz

• przyznać wyróżnienia projektom przygotowanym przez:

1/ Krystiana Mazurczaka, opiekun artystyczny: Izabella Symanowicz

2/ Aleksandrę Matusiak, opiekun artystyczny: Ewa Ratajczyk

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom artystycznym za udział
w Konkursie i wkład pracy włożony w przygotowanie interesujących projektów, a Centrum Kultury
i Sztuki w Kaliszu za ufundowanie nagród. Jednocześnie zaprasza wszystkich na wystawę, która będzie imprezą towarzyszącą 23. „LA STRADZIE”.