Przegląd Piosenki Patriotycznej Przedszkolaków „Tobie śpiewam Ojczyzno” – fotorelacja

17 kwietnia 2018

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wraz z Centrum Kultury i Sztuki zorganizowały dla przedszkolaków Przegląd Piosenki Patriotycznej „Tobie śpiewam Ojczyzno”. Celem przeglądu, który odbył się w poniedziałek, było wspieranie integralnego rozwoju dzieci w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych. 

Przegląd zorganizowany pod auspicjami członka Zarządu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Marzeny Wodzińskiej założył sobie bardzo poważne cele, m.in. : wspieranie integralnego rozwoju przedszkolaków w zakresie twórczości artystycznej, wspieranie wychowania patriotycznego dzieci poprzez formy aktywności artystycznej, popularyzację pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego oraz kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność.

Patriotyczna misja konkursowego przedsięwzięcia wypełniła się wyśmienicie, a przede wszystkim – co najważniejsze – nie zepsuła uczestnikom dobrej zabawy, którą ze sceny dyrygowali Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i Jerzy Szukalski, wicedyrektor ODN w Kaliszu. W imprezie udział wzięły dzieci z Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego i Pleszewa oraz powiatów kaliskiego, ostrowskiego i pleszewskiego. Każdy młody artysta dostał dyplom i  zestaw prezentów, pluszowe upominki wręczono także widzom, którzy okrzykami i oklaskami wspierali występujących na scenie uczestników przeglądu. W finale imprezy wszystkie dzieci z rąk Jarosława Wujkowskiego dyrektora ODN w Kaliszu, otrzymały jabłka.