Śpiewak Lech Owczarek z Doruchowa z III nagrodą w Kazimierzu

31 sierpnia 2021

„Koźminiacy” z Koźminka w powiecie kaliskim i solista Lech Owczarek z Doruchowa koło Ostrzeszowa zaśpiewali w 55. edycji Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym w ostatni weekend sierpnia 2021. Zaprezentowali się z wielkopolskimi pieśniami weselnymi i miłosnymi przed dziewięcioosobowym Jury i publicznością z różnych stron Polski. Artystów delegowało Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a wsparła Gmina Koźminek i Bank Spółdzielczy w Koźminku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Doruchowie.

 

Lech Owczarek z Doruchowa

Lech Owczarek z Doruchowa

Pan Lech Owczarek po raz drugi wrócił z Festiwalu z III nagrodą, tym razem ex aequo z dwoma innymi śpiewakami, prezentując się wśród 25 solistów. Poprzednią zdobył w 2017 roku, a dwa lata temu razem z grupą męską „Doruchowianie” był laureatem 2. miejsca wśród zespołów. W konkursie zaśpiewał pieśń zmówinową „Idzie drużba z młodym panem…”, miłosną „Porównaj Boże góry z dołami…” oraz zabawową „Zagrajże mi ty groczyku…”. Artysta od wielu lat prezentuje swój talent na scenach ludowych, na imprezach gminnych czy uroczystościach rodzinnych. W latach 2010-2020 występował z Zespołem Folklorystycznym „Doruchowianie”. Śpiewu uczył się w domu rodzinnym od matki i babki, od których pamięta wiele regionalnych pieśni.

Koźminiacy w Kazimierzu

Koźminiacy w Kazimierzu

Zespół Śpiewaczy „Koźminiacy” wystąpili na kazimierskim rynku po raz pierwszy – jako laureaci I nagrody na regionalnym przeglądzie w Brzezinach. Grupa złożona z siedmiu kobiet śpiewała pieśni weselne „Przyjechało trzech panów w powozie…” i „Niesiymy tu gaik z komory do izby…” oraz miłosną „A nad mojym uokiyneczkiym jabłoneczka stojała…”. Zespół działa od 2004 roku. Śpiewają w nim kobiety i mężczyźni, mieszkańcy gminy Koźminek. Obecnie kierowniczką i opiekunką artystyczną „Koźminiaków” jest Brygida Olszewska.

Repertuar dla reprezentantów Południowej Wielkopolski pomogła dobrać dr Arleta Nawrocka-Wysocka, etnomuzykolog z Poznania. Wspólnie z Anną Gałczyńską z CKiS w Kaliszu prowadziły warsztaty dla reprezentantów Południowej Wielkopolski na jubileuszowym 55. Festiwalu w Kazimierzu. Centrum Kultury i Sztuki od kilkudziesięciu lat dba o delegowanie regionalnych śpiewaków i muzykantów na ten ogólnopolski konkurs, a artyści ludowi wielokrotnie już zdobyli tam laury. W tym roku nagrodami obsypano także kapele koźlarskie i dudziarskie oraz instrumentalistów z całej Wielkopolski, a śpiewaczka Anna Chudy z Posadowa dostała specjalne wyróżnienie za całokształt działalności. Podczas Festiwalu trwały także Targi Sztuki Ludowej organizowane przez STL z Lublina. Organizatorem Festiwalu jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

PROTOKÓŁ 2021

Więcej o Festiwalu.

tekst i fot. Anna Gałczyńska

         

 

Koźminiacy

Koźminiacy