Szkoła i Sztuka – cenne NAGRODY dla szkół!

11 stycznia 2024

Szkoła i Sztuka?

Tak, takie połączenie jest możliwe!
Program „Szkoła i Sztuka” wspiera kreatywność dzieci i młodzieży, ich zdolność do wyrażania siebie, rozbudza ciekawość.

Kino Centrum zaprasza wszystkie szkoły do udziału!!!

DLA SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE PRZEWIDZIANE SĄ CENNE NAGRODY!

Szkoła & Sztuka to autorski program edukacji filmowej opracowany przez Kino Centrum. Starannie dobrane filmy o charakterze dydaktycznym skierowane są do poszczególnych grup wiekowych:

Przedszkola
Klasy 1-3
Klasy 4-6
Klasy 7-8
Szkoły ponadpodstawowe

Po seansie filmowym uczniowie i nauczyciele zaproszeni są do udziału w zajęciach z zakresu edukacji emocjonalnej, wychowania, kształtowania wiedzy o kulturze, tematyki społecznej. Prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów zajęcia to świetna okazja do wyrażenia swojego zdania, doświadczenia przedstawionego problemu.
Kino Centrum stawia na rozwiązania praktyczne – zamiast formy wykładowej proponuje zabawy, pogadanki, warsztaty.

PRZEDSZKOLA
Zajęcia przedszkolne trwają tutaj nie dłużej niż 80 minut. Zdając sobie sprawę ze szczególnych potrzeb najmłodszego widza, zajęcia układane są w nieco inny sposób niż wszystkie pozostałe.
Do danej wiązki tematycznej dobierane są krótkie kreskówki, które ilustrują problem, a poszczególne odcinki obudowane ćwiczeniami dla dzieci. Są to zadania poprawiające percepcję wzrokową, słuchową, łamigłówki, a nawet zajęcia ruchowe i grupowe, gdy pozwalają nam na to warunki.

SZKOŁA PODSTAWOWA I PONADPODSTAWOWA
Starszym uczniom proponujemy projekcję filmu pełnometrażowego z zajęciami, które podsumowują proponowany materiał.
Zajęcia te trwają ok. 30 minut. Dzięki temu część kwestii poruszonych w filmie jest opracowana przez młodzież jeszcze przed wyjściem z kina.
Tematy dobrane są zgodnie z podstawą programową, ale też z potrzebami młodzieży.

Program powstał z myślą o tym, aby młodzi mogli szukać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. W końcu kto pyta, nie błądzi!


ZASADY UDZIAŁU, NAGRODY I REGULAMIN

Fragment Regulaminu:

Program jest kulturotwórczą akcją, której celem jest zebranie przez Uczestników Programu jak największej ilości punktów. Punkty przyznawane są na podstawie liczby zakupionych biletów, stosując  zasadę, że jeden bilet odpowiada jednemu punktowi.

Punkty nalicza się od zakupionych biletów na seanse kinowe w Kinie Centrum, spektakle, koncerty, zajęcia edukacyjne oraz inne wydarzenia kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Organizatora. Punktów nie nalicza się od biletów zakupionych na wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne w pomieszczeniach wynajmowanych od Organizatora.

Uczestnikami Programu mogą być wszystkie placówki edukacyjne takie jak: przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe.

Program prowadzony jest w terminie od 1 września 2023 do 21 czerwca 2024, a rozstrzygnięcie programu nastąpi do dnia 30 czerwca 2024.

Przed  pierwszym zakupem biletów w ramach Programu, Uczestnik Programu powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa określonymi w niniejszym Regulaminie oraz prawidłowo wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy do Programu (zał. 1).

Uczestników Programu dzieli się na 3 kategorie:

przedszkola,

szkoły podstawowe,

szkoły ponadpodstawowe.

Przy zgłoszeniu Uczestnik Programu zostanie zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii w zależności jaką placówkę reprezentuje.

Naliczanie punktów oraz przyznawanie nagród następuje oddzielnie dla każdej kategorii Uczestników Programu.

Nagrodę otrzyma Uczestnik Programu, który uzyska największą ilość punktów w swojej kategorii w okresie obowiązywania programu, przy czym ilość punktów nie może być mniejsza niż 50 (pięćdziesiąt).


NAGRODAMI  w programie są:

SPRZĘT ELEKTRONICZNY I MULTIMEDIALNY

3 WYCIECZKI KRAJOWE DLA 30 OSÓB


Nagrody fundują:

INTERTAB

WĘDROWNIK

 

Szczegółowy Regulamin:

Regulamin programu Szkoła i Sztuka

Koszt zajęć:
15 zł za bilet przy uczestnictwie w 1-4 zajęciach
12 zł za bilet przy 5 lub większej ilości zadeklarowanych zajęć.
Do zobaczenia!

Katalog Szkoła i Sztuka 2023-24