Warsztaty Musicalowe z MUSICAMP – fotorelacja

23 lutego 2018

Po raz kolejny CKiS zaproponowało podczas ferii pięciodniowe warsztaty tańca, śpiewu i aktorstwa, które zrealizowała Fundacja MUSICAMP.

MUSICAMP to śpiew, taniec, aktorstwo, zabawa, marzenia, rozwój, sukces, inspiracje i praca. Dzięki tym elementom i dla nich powstała fundacja, zrzeszająca grupę młodych ludzi, którzy poznali się w Akademii Muzycznej w Gdańsku, na Wydziale Wokalno-Aktorskim, specjalności musical.
Wspólna wrażliwość artystyczna, zaangażowanie i praca dały początek małej organizacji, która ma na celu promowanie musicalu, formy łączącej w sobie śpiew, taniec i aktorstwo. Realizacja tego celu odbywa się na wielu płaszczyznach. Fundacja organizuje warsztaty musicalowe dla dzieci i młodzieży z całej Polski, tworzy koncerty musicalowe oraz spektakle muzyczne, w których występują członkowie fundacji. Organizuje konkursy piosenki musicalowej, prowadzi też własne studio nagrań.
WARSZTATY MUSICALOWE odbywały się w drugim tygodniu ferii zimowych, przez sześć dni w trzech specjalnościach: aktorstwo, taniec i śpiew, w odpowiednich grupach wiekowych: 7-11 lat, 13-16 lat i 16+.
Dla uczestników warsztatu głównym celem miało być połączenie materiału poznanego na zajęciach ze śpiewu, aktorstwa i tańca w jedno, bo właśnie na tym polega sztuka musicalowa. Spotkania obejmowały zajęcia z tańca, śpiewu i aktorstwa, a także zajęcia integracyjne (wymiennie z zajęciami z aktorstwa, śpiewu i tańca), zadania uczące logicznego i kreatywnego myślenia oraz współpracy w grupie.

KLASA AKTORSTWA – instruktor Weronika Kryczka – elementarne zadania aktorskie, praca nad tekstem, drama.
Wyobraźnia, skupienie, świadomość ciała. Na zajęciach aktorskich pracujemy nad podstawowymi elementami pracy aktora. Poprzez etiudy aktorskie, poznajemy swoje instynkty, uczymy się świadomie wykorzystywać je w zadaniach. Skupiamy się na wyrazistości mówienia, poprawnej polszczyźnie i dykcji. Wprowadzamy słowo, które jest narzędziem komunikacji oraz nośnikiem informacji. Poznajemy znaczenie wypowiadanych słów, uczymy się nadawać im głębszy sens, wprowadzając monolog wewnętrzny. Aktorstwo to również emocje – nazywamy je i staramy się je kontrolować oraz wzbudzać w odpowiednich momentach. Wszystko odbywa się w zetknięciu z drugim człowiekiem, pozwala to na integrację w grupie, pokonanie nieśmiałości oraz zapewnia wyśmienitą zabawę! Zajęcia są również skierowane do młodszych uczestników, którzy przez teksty dobrane specjalnie dla nich oraz poprzez zabawę, uczą się podstaw bycia aktorem.
KLASA TAŃCA – instruktor Tomasz Kudłacz – praca z choreografem, poznawanie technik tanecznych, zwiększanie pamięci ruchowej.
Na zajęciach tanecznych oprócz pracy nad koordynacją własnego ciała i jego wzmocnieniem oraz rozciągnięciem, liczy się dobra zabawa. Poznajemy jak najwięcej technik tanecznych, by w przyszłości móc korzystać z wielu stylów na scenie. Przez taniec poprawiamy swoją pamięć ruchową oraz zwiększamy kompetencje psychospołeczne, m.in. współpraca w grupie, aktywne słuchanie czy kreatywność. Podczas zajęć tanecznych instruktor realizuje autorskie choreografie do songów musicalowych lub piosenek z bajek, których uczestnicy równolegle uczą się w warstwie wokalnej na zajęciach ze śpiewu. Jednoczesne wykonywanie choreografii i śpiewu poprawia koordynację uczestników, tak ważną w warsztacie aktora musicalowego.
KLASA ŚPIEWU – instruktor Aleksandra Kosiorek – emisja głosu, interpretacja piosenki, rytmika.
Podczas warsztatów musicalowych odbywają się dwa rodzaje zajęć wokalnych – zajęcia zbiorowe i indywidualne. Na zajęciach zbiorowych pracujemy nad wspólnym brzmieniem i pulsem, śpiewem harmonicznym (w głosach), poczuciem rytmu, interpretacją piosenki. Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do ćwiczeń oddechowych i dykcyjnych, które kształtują naszą świadomość głosową. Na zajęciach w grupie realizujemy songi musicalowe oraz piosenki z bajek. Po opanowaniu materiału muzycznego często układamy wspólnie choreografie do konkretnej piosenki, by szkolić naszą koordynację i starać się połączyć śpiew z ruchem scenicznym.