Wprowadzamy nowy rodzaj biletu ulgowego.

2 września 2021
DZIAŁAMY DALEJ! - WPROWADZAMY NOWY RODZAJ BILETU ULGOWEGO dla osób posiadających Unijny Certyfikat COVID!

Publiczne instytucje kultury funkcjonują w ramach obostrzeń, nakładanych na nas w drodze rozporządzeń ministerialnych, w związku z wprowadzonym na terenie Polski stanu pandemii. Na Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, także spoczywają takie obwiązki, których przestrzeganie może podlegać wnikliwej kontroli i mogą być wyciągane konsekwencje, jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości i zaniechania w tym zakresie.

W zależności od bieżących danych Ministerstwa Zdrowia o przebiegu pandemii COVID-19 w Polsce, możemy organizować wydarzenia kulturalne, nie przekraczające określony procent miejsc. Cieszymy się i z tego, bo do niedawna nie wolno nam było nic zorganizować. Do obowiązujących nas limitów, nie wlicza się decyzją ministra osób legitymujących się stosownym certyfikatem covidowym, tj. osób zaszczepionych, z potwierdzonym statusem „ozdrowieńca” lub z świeżo wykonanym negatywnym testem. Kto i na jakich zasadach otrzymuje ów certyfikat także podlega kwestii regulacji rządowych i nie można wykluczyć, że zasady te będą w czasie przez rząd zmieniane.

Jako jednostka publiczna, jesteśmy zobowiązani tak organizować naszą pracę, aby spełniać wymogi narzucone nam odgórnie, bez względu kto i jak je ocenia czy komentuje. Musimy także potrafić udokumentować spełnienie warunków reżimu sanitarnego w razie kontroli. Jak dotąd nie możemy zgodnie z prawem żądać od Państwa oświadczeń o stanie zdrowia, ponieważ są to dane osobowe wrażliwe. Postanowiliśmy zatem o nie poprosić, na zasadzie dobrowolności, w zamian za symboliczną różnicę w cenie biletu.

Dlatego każda osoba posiadająca Unijny Certyfikat COVID (wersja papierowa lub w aplikacji mObywatel) może od teraz kupić bilet po nieco obniżonej cenie. W zamian za to osoba, która nabyła ów bilet ulgowy dobrowolnie zobowiązuje się do okazania wraz z biletem dowodu osobistego oraz Unijnego Certyfikatu COVID. Obsługa potwierdza autentyczność okazanego dokumentu Unijnego Certyfikatu COVID porównując dane z danymi z dowodu osobistego lub skanując kod QR i porównując dane z państwowej bazy danych z danymi z dowodu osobistego. Zakup biletu ulgowego i odmowa okazania przy kontroli biletu Unijnego Certyfikatu COVID, lub brak autentyczności tego certyfikatu, uniemożliwia wstęp na wydarzenie kulturalne.

To nie jest „segregacja sanitarna” nikogo z naszej strony, tylko jedyny sposób udokumentowania spełnienia wymogów ministerialnych, na jaki pozwala nam system biletowy i prawo powszechnie obowiązujące. Działamy na rzecz dobra kultury i możliwości jak najpełniejszego Państwa uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!


Zasady uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

  1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym jest nabycie biletu.
  2. Wprowadza się do sprzedaży dwa rodzaje biletów:
    • bilety ulgowe – dla osób posiadających Unijny Certyfikat COVID (wersja papierowa lub w aplikacji mObywatel);
    • bilety standardowe – dla osób nieposiadających Unijnego Certyfikatu COVID.
  3. Bilet należy okazać obsłudze przed wstępem. Osoba, która nabyła bilet ulgowy jest zobowiązana do okazania wraz z biletem dowodu osobistego oraz Unijnego Certyfikatu COVID. Obsługa potwierdza autentyczność okazanego dokumentu Unijnego Certyfikatu COVID porównując dane z danymi z dowodu osobistego lub skanując kod QR i porównując dane z państwowej bazy danych z danymi z dowodu osobistego. Nieokazanie Unijnego Certyfikatu COVID uniemożliwia wstęp.
  4. Uczestniczący w wydarzeniu kulturalnym są zobowiązani do realizowania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, z wyjątkiem osób zwolnionych z tego obowiązku przez obowiązujące przepisy prawa.
  5. Powyższe zasady uczestnictwa mogą ulec zmianie w wypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Fotografia: Kristopher Roller na Unsplash