FOTOPLASTIKON „Śladami władzy rosyjskiej w Kaliszu”.

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na kolejny wykład popularno-naukowy z cyklu FOTOPLASTIKON. KALISZ NA FOTOGRAFIACH XIX I XX W.
Tym razem Maciej Błachowicz i Mateusz Halak przedstawią temat „Śladami władzy rosyjskiej w Kaliszu”.

[Od: Nd. 25.09.]

fotoplastikon wrzesienCebulaste kopuły nad Prosną powstały dzięki sile tożsamości, która z jednakową wielkością potrafi budować i niszczyć. Kalisz, będąc jednym z największych miast Królestwa Kongresowego, po upadku powstania styczniowego stał się miejscem bardzo śmiałych projektów budowlanych. Fundacja ze strony caratu miała jeden zasadniczy cel – uczynić miasto rosyjskim, nadając mu nowe oblicze z pomocą architektury o stylu wprost z Moskwy, Petersburga, czy Kijowa. W Kaliszu – zachodniej bramie do Imperium Romanowów, jak zwykło się określać miasto pod berłem carów Rosji – baniaste hełmy nakryły najbardziej reprezentacyjne budynki, należące do rosyjskiej cerkwi i skarbu państwa. Za początek adaptacji stylu rusko – bizantyjskiego nad Prosną uważa się fundację cerkwi św. Jerzego w 1835 roku w dzisiejszej siedzibie Centrum Kultury i Sztuki. To właśnie wtedy po raz pierwszy w panoramie miasta zaistniały znane ze wschodu fantazyjne kształty dachów. Z biegiem lat, aż do 1914 roku, symbolów Rosji w Kaliszu przybyło. Powstawały pomniki, fundowano tablice pamiątkowe, a do wybuchu pierwszej wojny światowej nie było w mieście budynku publicznego, który nie posiadałby we frontonie dwugłowego orła naszego zaborcy.