Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2016 w Brzezinach

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na Biesiadę Folkloru Ziemi Kaliskiej 2016 – Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych Południowej Wielkopolski, który odbędzie się w Brzezinach koło Kalisza w dniach 9-10 lipca 2016. Przegląd ma charakter konkursu.

[Od: Nd. 10.07.]

Beznazwy-1Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych Południowej Wielkopolski to konkurs odbywający się w cyklu 2-letnim od lat 80-tych XX wieku. Na scenie plenerowej nad zalewem brzezińskim zaprezentują się niemal wszystkie zespoły śpiewacze, taneczne, obrzędowe oraz kapele i soliści z tej części Wielkopolski.

Powołane przez CKiS w Kaliszu Jury złożone z etnomuzykologów, etnochoreografa i etnologów wyłoni najlepsze prezentacje zespołów ludowych w subregionie Południowej Wielkopolski oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Podczas Biesiady Folkloru odbędą się także Targi Sztuki Ludowej jako promocja twórczości rękodzielniczej regionu. Współorganizatorem Biesiady Folkloru 2016 jest Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach.

Głównym założeniem Biesiady jest ochrona i dokumentacja najcenniejszych tradycji regionalnych w dziedzinie folkloru, a także możliwość spotkania się środowiska twórców i kontynuatorów kultury ludowej w celu wymiany doświadczeń oraz konsultacji z folklorystami. Do przeglądu należy wybrać utwory cenne, oryginalne, nie prezentowane na poprzednich Biesiadach Folkloru, charakterystyczne dla miejsca działalności zespołu – dotyczy to zespołów śpiewaczych i kapel autentycznych. Szczegóły znajdują się w regulaminie.

Załączamy Regulamin Biesiady Folkloru i kartę zgłoszenia, którą wypełnioną należy odesłać do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu do dnia 24 czerwca 2016 roku. Prosimy o określenie w karcie zgłoszenia, którego dnia zespół może wystąpić (sobota lub niedziela). CKiS w Kaliszu nie pokrywa kosztów dojazdu zespołów do Brzezin. Organizatorzy zapewniają gorący posiłek dla każdego uczestnika. Koordynatorem Biesiady Folkloru jest Anna Gałczyńska-Witczak tel. 62 765 25 45, fax 62 767 23 18 lub e-mail: ania@ckis.kalisz.pl.

 

PROGRAM Biesiady Folkloru 2016

Program szczegółowy 2016

 

REGULAMIN Biesiady Folkloru 2016

karta zgłoszenia 2016

 

PROGRAM Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej 2016                                    

sobota 9 lipca
od godz. 15:30 – rejestracja zespołów
godz. 16:00-18:00

  1. Zespół Pieśni BRZEZINIANKI z Brzezin, pow. kaliski
  2. Zespół Tańca Ludowego KROTOSZANIE grupa młodsza z Krotoszyna
  3. Janina Plichta z Brzezin, pow. kaliski (śpiew)
  4. Zespół z KOCINY, pow. ostrowski
  5. Kapela Ludowa BRZEZINY 1. skład z Brzezin, pow. kaliski
  6. Stanisława Musielak z Kalisza (śpiew)
  7. Zespół Śpiewaczy OPATOWIANIE z Opatówka, pow. kaliski
  8. Mirosława Gajda z Kociny, pow. ostrowski (śpiew)
  9. Zespół Tańca Ludowego KROTOSZANIE grupa starsza z Krotoszyna
  10. Zespół KOŹMINIACY z Koźminka, pow. kaliski
  11. Kapela z KOCINY, pow. ostrowski
  12. Zespół Folklorystyczny PIWONICE z Kalisza
  13. Kapela Ludowa SAMI SWOI z Opatówka, pow. kaliski

godz. 18:00-18:45 KONSULTACJE JURY DLA KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW

niedziela 10 lipca
od godz. 10:00 – rejestracja zespołów
godz. 10:30-13:00

 1. Kapela Ludowa BRZEZINY 2. skład z Brzezin, pow. kaliski – 10 min
 2. Lech Owczarek z Doruchowa, pow. ostrzeszowski (śpiew) – 5 min
 3. a Zespół Pieśni i Tańca GORZYCZANIE z Gorzyc Wielkich, pow. ostrowski – 8 min
 4. Zespół Śpiewaczy WIANKI z Dąbrowy, pow. jarociński – 10 min
 5. Zespół Pieśni i Tańca NOSKOWIACY gr. dziecięca, pow. jarociński – 10 min
 6. Stanisława Płonka z Łąkocin, pow. ostrowski (śpiew) – 5 min
 7. Leon Lewandowski z Brzezin, pow. kaliski (skrzypce)  – 5 min
 8. Zespół Folklorystyczny DORUCHOWIANIE z Doruchowa, pow. ostrzeszowski – 10 min
 9. b Zespół Pieśni i Tańca GORZYCZANIE z Gorzyc Wielkich, pow. ostrowski – 8 min
 10. Krystyna Melczak z Dąbrowy, pow. jarociński (śpiew) – 5 min
 11. Zespół Tańca Ludowego SWOJACY gr. młodsza z Moszczanki, pow. ostrow. – 20 min
 12. Zespół Śpiewaczy ŁĄKOCANIE z Łąkocin, pow. ostrowski – 10 min
 13. Eugenia Nowak z Cekowa, pow. kaliski (śpiew) – 5 min
 14. Zespół Pieśni i Tańca NOSKOWIACY gr. młodzieżowa, pow. jarociński – 15 min
 15. Zespół Śpiewaczy DĄBROWIANKI z Dąbrowy, pow. jarociński – 10 min
 16. Zespół Tańca Ludowego SWOJACY gr. starsza z Moszczanki, pow. ostrowski – 10 min
 17. Bernadetta Matysiak z Gorzyc Wielkich, pow. ostrowski (śpiew) – 5 min

godz. 13:00-13:15 KONSULTACJE JURY DLA KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW
godz. 13:00-14:00 przerwa obiadowa/występy pozakonkursowe

niedziela 10 lipca
godz. 14:00-16:40

 1. Zespół Śpiewaczy CEKOWIANKI z Cekowa, pow. kaliski – 10 min
 2. Halina Wałęsa z Nowej Wsi, pow. krotoszyński (śpiew) – 5 min
 3. Zespół Śpiewaczy KALINA z Blizanowa, pow. kaliski – 10 min
 4. Zespół Pieśni i Tańca OŁOBOK z Ołoboku, pow. ostrowski – 20 min
 5. Małgorzata Pacholska z Korzeniewa, pow. kaliski (śpiew) – 5 min
 6. Zespół Śpiewaczy KALINA z Nowej Wsi, pow. krotoszyński – 10 min
 7. Kapela GOŁOBORZE – 10 min
 8. Zespół Śpiewaczy ŁAGIEWNICZANIE z Łagiewnik, pow. krotoszyński – 10 min
 9. Mirosława Juskowiak z Nowej Wsi, pow. krotoszyński (śpiew) – 5 min
 10. Kapela z Łagiewnik, pow. krotoszyński – 10 min
 11. Krystyna Felka z Łagiewnik, pow. krotoszyński (śpiew) – 5 min
 12. Kapela Ludowa KALINA z Blizanowa, pow. kaliski – 10 min
 13. Krystyna Krawczyk z Nowej Wsi, pow. krotoszyński (śpiew)  – 5 min
 14. Zespół Folklorystyczny SNUTKI gr. dorosłych z Potarzycy, pow. jarociński – 15 min
 15. Zespół Śpiewaczy KORZENIEWIANKI z Korzeniewa, pow. kaliski – 10 min
 16. Jagoda Woźniak z Łagiewnik, pow. krotoszyński (śpiew) – 5 min
 17. Zespół Folklorystyczny SNUTKI gr. dziecięco-młodzieżowa z Potarzycy – 15 min

godz. 16:40-17:00 KONSULTACJE JURY DLA KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW
godz. 16:40-17:30 przerwa/występy pozakonkursowe

godz. 17:30-20:00

 1. Barbara Klimczak z Liskowa, pow. kaliski (śpiew) – 5 min
 2. Zespół Śpiewaczy KOBIERZANKI z Kobierna, pow. krotoszyński – 10 min
 3. Helena Flajszer z Biadek, pow. krotoszyński (śpiew) – 5 min
 4. Zespół Folklorystyczny ŻEGOCINIANIE z Żegocina, pow. pleszewski – 15 min
 5. Zespół Śpiewaczy WRÓŻEWIANKI z Wróżew, pow. krotoszyński – 10 min
 6. Janina Żarczyńska z Liskowa, pow. kaliski (śpiew)  – 5 min
 7. Zespół Pieśni i Tańca TURSKO z Turska, pow. pleszewski – 20 min
 8. Zofia Cichosz z Liskowa, pow. kaliski (śpiew) – 5 min
 9. Zespół Śpiewaczy BIADKOWIANKI z Biadek, pow. krotoszyński – 10 min
 10. Kapela Ludowa z Żegocina, pow. pleszewski – 10 min
 11. Józefa Marciniak z Kobierna, pow. krotoszyński (śpiew) – 5 min
 12. Zespół Folklorystyczny LISKOWIANIE z Liskowa, pow. kaliski – 10 min
 13. Agnieszka Wojcieszak z Żegocina, pow. pleszewski (śpiew) – 5 min
 14. Zespół Ludowy GŁOGOWIANIE z Głogowej, pow. ostrowski – 15 min
 15. Zespół Śpiewaczy LUTOGNIEWIACY z Lutogniewa, pow. krotoszyński – 10 min
 16. Bolesława Mielicka z Biadek, pow. krotoszyński (śpiew) – 5 min

godz. 20:00-20:15 KONSULTACJE JURY DLA KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW
ZAKOŃCZENIE Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej 2016

WYNIKI BIESIADY FOLKLORU BĘDĄ OPUBLIKOWANE NA STRONACH ORGANIZATORA