FOTOPLASTIKON. „Fibigerowie i muzyczny Kalisz”.

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza na kolejny w 2021 roku wykład popularno-naukowy z cyklu „Fotoplastikon - Kalisz na fotografiach XIX i XX wieku”. Tym razem dr Maria Kaczmarkiewicz  przygotowała prelekcję zatytułowaną „Fibigerowie i muzyczny Kalisz”.

[Od: Nd. 26.09.]
Bilety: wstęp wolny

FIBIGEROWIE I MUZYCZNY  KALISZ

Rok Rodziny Fibigerów, ogłoszony  w Kaliszu w 2020 roku, dobiega końca.

Wielopokoleniowa Rodzina Fibigerów, wybitnych fortepianmistrzów, wniosła znaczny wkład w rozwój przemysłu fortepianowego, życia muzycznego, a przede wszystkim kultury muzycznej Kalisza . Na przestrzeni ponad 100 lat Ród Rodziny wytyczał drogę nie tylko   budowaniu i  powstawaniu nowych modeli fortepianów i pianin, ale także promowaniu miasta w latach zaborów, w latach Niepodległej Polski czy po drugiej wojnie światowej.  Podsumowując rozwój   przemysłu budowy instrumentów zwrócono szczególną uwagę na działalność trzech  pokoleń budowniczych – Gustawa Arnolda Fibigera I [1847-1915], Gustawa Arnolda Fibigera II [ 1881-1926], Gustawa Arnolda Fibigera III [ 1912-1989] oraz braci –  Karola Ottona Fibigera [ 1872-1942] i Aleksandra Oskara Fibigera [ 1873-1935].

Całokształt tej działalności, na przełomie XIX i XX wieku, spina jedna klamra – rozwój życia muzycznego na terenie miasta, działalność towarzystwa muzycznego, teatru, rozwój szkolnictwa i kształcenia muzycznego a przede wszystkim prasy lokalnej i wielu, wielu muzyków , działaczy i popularyzatorów. Ten sprzyjający klimat  pozostał w pamięci  pokoleniom nie tylko Kaliszan, ale także budował nowe ścieżki i rozwijał, to co dziś możemy nazwać, kulturę muzyczną. Niech brzmienie strun  instrumentów marki G.A.Fibiger a później „Calisia” pozostanie w pamięci obecnych i następnych pokoleń.

Podczas spotkania będzie można nabyć książkę „Fibigerowie. Rodzina kaliskich fortepianmistrzów” autorstwa dr Marii Kaczmarkiewicz.


Dr Maria Kaczmarkiewicz 
Doktor nauk humanistycznych w zakresie teorii muzyki, wieloletni nauczyciel akademicki, autorka wielu opracowań i publikacji z zakresu dydaktyki muzyki, redaktor naukowy i współautor książki Muzyka moją pasją … o Mirosławie Niziurskim oraz biogramów .