Wyniki konkursu w Biesiadzie Folkloru w Brzezinach

11 lipca 2016

Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2016 w Brzezinach

 

Protokół Biesiady Folkloru 2016

 

FOTORELACJA na FB Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej

 

REPORTAŻ

 

Relacja w Magazynie Miejskim

 

kategoria zespołów tanecznych i folklorystycznych

 

I nagroda:

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca TURSKO z Turska, pow. pleszewski

za dbałość o tradycje lokalnej kultury w tańcu, muzyce i śpiewie oraz ukazanie autentycznego składu kapeli (skrzypce i basy kaliskie), za zróżnicowanie strojów regionalnych, dobrą reżyserię widowiska, a także dobre wykorzystanie rekwizytów

 

trzy równorzędne II nagrody:

Zespół Tańca Ludowego GŁOGOWIANIE z Głogowej, pow. ostrowski

Zespół Tańca Ludowego SWOJACY grupa młodzieżowa z Moszczanki, pow. ostrowski

Zespół Folklorystyczny ŻEGOCINIANIE z Żegocina, pow. pleszewski

 

III nagroda:

Zespół Folklorystyczny SNUTKI grupa dorosłych z Potarzycy, pow. jarociński

 

wyróżnienie:

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca OŁOBOK z Ołoboku, pow. ostrowski

– szczególne wyróżnienie za występ starszej grupy śpiewaczej oraz dbałość o strój lokalny. Gorąco zachęcamy do przygotowania programu i oddzielnego występu jako grupa śpiewacza.

 

kategoria zespołów dziecięcych

 

I nagroda:

Zespół Tańca Ludowego SWOJACY grupa dziecięca z Moszczanki, pow. ostrowski

za ukazanie autentycznego dziecięcego folkloru Żywiecczyzny, za zaangażowanie wszystkich członków grupy, a także dbałość o rekwizyty i zróżnicowane stroje

 

dwie równorzędne II nagrody:

Zespół Folklorystyczny Pieśni i Tańca NOSKOWIACY gr. dziecięca z Noskowa, pow. jarociński

Zespół Folklorystyczny SNUTKI grupa dziecięco-młodzieżowa z Potarzycy, pow. jarociński

 

 

kategoria zespołów śpiewaczych

 

trzy równorzędne I nagrody:

Zespół Pieśni BRZEZINIANKI z Brzezin, pow. kaliski

Zespół Śpiewaczy DĄBROWIANKI z Dąbrowy, pow. jarociński

Zespół Śpiewaczy KOBIERZANKI z Kobierna, pow. krotoszyński

 

dwie równorzędne II nagrody:

Zespół Śpiewaczy KORZENIEWIANKI z Korzeniewa, pow. kaliski

Zespół Śpiewaczy LUTOGNIEWIACY z Lutogniewa, pow. krotoszyński

 

cztery równorzędne III nagrody:

Zespół Śpiewaczy BIADKOWIANKI z Biadek, pow. krotoszyński

Zespół Śpiewaczy KALINA z Nowej Wsi, pow. krotoszyński

Zespół Śpiewaczy ŁAGIEWNICZANIE z Łagiewnik, pow. krotoszyński

 

Zespół Śpiewaczy WIANKI z Dąbrowy, pow. jarociński

– (jedyna młoda grupa śpiewacza) za podtrzymywanie tradycji lokalnych oraz staranny dobór repertuaru dostosowanego do wieku

 

pięć równorzędnych wyróżnień:

Zespół Śpiewaczy CEKOWIANKI z Cekowa, pow. kaliski

Zespół Śpiewaczy KALINA z Blizanowa, pow. kaliski

Zespół Śpiewaczy OPATOWIANIE z Opatówka, pow. kaliski

Zespół Folklorystyczny PIWONICE z Kalisza

Zespół Śpiewaczy WRÓŻEWIANKI z Wróżew, pow. krotoszyński

 

 

kategoria kapel ludowych

 

dwie równorzędne I nagrody:

Kapela Ludowa BRZEZINY 1. skład z Brzezin, pow. kaliski

Kapela Ludowa BRZEZINY 2. skład z Brzezin, pow. kaliski

 

dwie równorzędne II nagrody:

Kapela GOŁOBORZE                                                                                                                   

Kapela Ludowa z Żegocina, pow. pleszewski

 

trzy równorzędne III nagrody:

Kapela Ludowa KALINA z Blizanowa, pow. kaliski

Kapela z KOCINY, pow. ostrowski

Kapela Ludowa SAMI SWOI z Opatówka, pow. kaliski

 

 

kategoria solistów instrumentalistów

 

I nagroda:

Leon Lewandowski z Brzezin, pow. kaliski (skrzypce)

 

wyróżnienie:

Małgorzata Kulza z Żegocina, pow. pleszewski (skrzypce)

 

 

kategoria solistów śpiewaków

 

dwie równorzędne I nagrody:

Janina Plichta z Brzezin, pow. kaliski

Lech Owczarek z Doruchowa, pow. ostrzeszowski

 

trzy równorzędne II nagrody:

Mirosława Juskowiak z Nowej Wsi, pow. krotoszyński

Krystyna Melczak z Dąbrowy, pow. jarociński

Małgorzata Pacholska z Korzeniewa, pow. kaliski

 

cztery równorzędne III nagrody:

Józefa Marciniak z Kobierna, pow. krotoszyński

Bolesława Mielicka z Biadek, pow. krotoszyński

Halina Wałęsa z Nowej Wsi, pow. krotoszyński

Janina Żarczyńska z Liskowa, pow. kaliski

 

pięć równorzędnych wyróżnień:

Helena Flajszer z Biadek, pow. krotoszyński

Mirosława Gajda z Kociny, pow. ostrowski

Barbara Klimczak z Liskowa, pow. kaliski

Bernadetta Matysiak z Gorzyc Wielkich, pow. ostrowski

Stanisława Musielak z Piwonic w Kaliszu