Honorata Majorowicz-Dahlke – twórczyni ozdób świątecznych

15 listopada 2023
Honorata Majorowicz-Dahlke

Zajmuje się twórczością ludową – pleceniem i składaniem ozdób świątecznych, zabawek z papieru, ozdabianiem pisanek. W domu rodzinnym Pani Honoraty umiejętności te znane były i przekazywane z pokolenia na pokolenie; nauczyła się tego od dziadków i rodziców. Przekazuje tę technikę swojej córce. Odbyła też wiele pokazów i lekcji na ten temat w szkołach i w muzeach. Pani Honorata wykonuje ozdoby papierowe według zapamiętanych w dzieciństwie wzorów, kontynuując tradycje rodzinne (jest córką Jolanty Majorowicz). Wytwarza ozdoby choinkowe i świąteczne, np. gwiazdki, koszyczki, anioły, dzbanuszki, zwierzęta i ozdabia pisanki wielkanocne. Od 1997 roku bierze udział w konkursach na ozdoby choinkowe, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

prace Honoraty Majorowicz-Dahlke Honorata Majorowicz-Dahlke współpracuje z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bierze udział w cyklicznych imprezach Targach sztuki ludowej, które odbywają się co roku w sezonie letnim w ramach Estrad Folkloru, prezentujących dorobek zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Poza Targami uczestniczy – prezentując stoisko ze swoimi wyrobami – w uroczystościach o zasięgu wojewódzkim czy ogólnopolskim. Bierze też udział w pokazach sztuki ludowej dla dzieci i młodzieży. Swoją twórczością przyczynia się do przekazu pokoleniowego i rozpowszechniania tradycji twórczości ludowej Wielkopolski. Jest wiceprezeską Oddziału Wielkopolskiego ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Honorata Majorowicz-Dahlke / Kalisz 2021

Honorata Majorowicz-Dahlke / Kalisz 2021


opr. Anna Gałczyńska

 

prace Honoraty Majorowicz-Dahlke

 

ozdoby Honoraty Majorowicz-Dahlke

 

Honorata Majorowicz-Dahlke / Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022 w Brzezinach

Honorata Majorowicz-Dahlke / Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022 w Brzezinach

 

Honorata Majorowicz-Dahlke – TRADYCYJNE OZDOBY

Honorata Majorowicz-Dahlke – TRADYCYJNE OZDOBY / Estrada Folkloru 2023

 

Targi sztuki ludowej / Estrada Folkloru 2023 w Żegocinie

Targi sztuki ludowej / Estrada Folkloru 2023 w Żegocinie