KOBIERZANKI

4 marca 2021
Kobierzanki

 

Zespół Śpiewaczy KOBIERZANKI został założony w roku 1980 przy Kole Gospodyń Wiejskich w Kobiernie koło Krotoszyna przez Józefę Marciniak, która kierowała nim aż do 2019 (zmarła 16.04.2019). Obecnie kierowniczką Zespołu jest Maria Konieczna, która śpiewa w „Kobierzankach” od samego początku. Zespół wspomogły w 2020 roku nowe śpiewaczki, dzięki czemu liczy 10 osób. Na akordeonie akompaniował paniom do niedawna Stanisław Adamczak, związany także z sąsiednim Zespołem „Kalina” z Nowej Wsi. Obecnie muzycznie wspomaga Kobierzanki Barbara Gościniak.

2022

Agnieszka Jędrkowiak z Kobierna zaśpiewała na Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022 w Brzezinach dwie pieśni Córko moja… i Com zarobiła…, zdobywając II nagrodę wśród śpiewaków. Na co dzień śpiewa w Zespole „Kobierzanki”.


 

W swoim repertuarze „Kobierzanki” mają bogaty zbiór pieśni ludowych z Ziemi Krotoszyńskiej. Przygotowują także scenki ludowe o różnorodnej tematyce związanej z życiem wsi. „Kobierzanki” w 2015 roku obchodziły jubileusz 35-lecia działalności. Przez te lata występowały ze swoim cennym repertuarem na przeglądach folklorystycznych, na dożynkach i uroczystościach kościelnych, imprezach gminnych i wojewódzkich. Prezentowały się czterokrotnie na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, na którym zostały nagrodzone w 2009 roku III nagrodą. Śpiew „Kobierzanek” został zarejestrowany na płytach – wydanej w 2003 roku przez Krotoszyński Ośrodek Kultury, a także w wydawnictwie z 2018 roku „Józefa Marciniak śpiewaczka z Kobierna. Dwa listka na wodę”. Zespół występuje w strojach ludowych z okolic Krotoszyna, a część z nich to autentyczne ubrania z przełomu XIX i XX w.