OŁOBOK

4 marca 2021
OŁOBOK

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Ołobok” działający od ponad 60 lat na Ziemi Kaliskiej – powstał w 1959 roku w Ołoboku w ostrowskiej gminie Sieroszewice i działa przy współpracy tamtejszego GOK-u. Przez kilkadziesiąt lat Zespołem kierowała Helena Saranek. Obecnie zespół działa pod kierownictwem Anny Mielcarek. Z „Ołobokiem” współpracował choreograf i znawca folkloru Józef Balicki. Dziś instruktorem tańca jest Iwona Pacholczyk. Zespół składa się z grupy śpiewaczej i tanecznej. Do tańca przygrywa kapela.

Ołobok - Biesiada Folkloru 2020

Ołobok – Biesiada Folkloru 2020

W swym repertuarze „Ołobok” – grupa śpiewacza i tancerze – prezentuje dawne miejscowe obrzędy, przyśpiewki i tańce. Zespół odtworzył już na początku swej działalności „Wesele Ołobockie”, szczególnie gorąco przyjmowane przez publiczność. Prócz udziału w wielu festiwalach i przeglądach, zespół zasłynął z występu w Castel Gandolfo dla Jana Pawła II w 2001 roku. W swoim dorobku „Ołobok” posiada wiele nagród i wyróżnień. To najstarszy działający zespół folklorystyczny w południowej części Wielkopolski, który wywodzi się z miejscowości o dużych tradycjach ludowych. Ołobok słynął bowiem jako ośrodek hafciarstwa i plecionkarstwa. Tam też w latach 50-tych XX w. prowadził badania terenowe etnomuzykolog z Poznania dr Jarosław Lisakowski. Dzięki temu zostało nagranych i zachowanych wiele cennych pieśni i muzyki.

Więcej o Zespole na stronie Sieroszewic

OŁOBOK

OŁOBOK

 

konsultacje dla Ołoboku

konsultacje dla Ołoboku

KONSULTACJE 2022

 

Zespół Pieśni i Tańca Ołobok

Zespół Pieśni i Tańca Ołobok

 

Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2020 w Brzezinach