Warsztaty dla zespołów ludowych 2021

20 listopada 2021

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w ramach zadania „Melodie stamtąd” realizowanego w 2021 roku zorganizowało m.in. Warsztaty dla zespołów ludowych, kapel i solistów. W spotkaniach wzięło udział 70 osób, przedstawiciele sześciu zespołów śpiewaczych, dwie kapele ludowe oraz czworo śpiewaków. Zajęcia warsztatowe i konsultacje prowadziły folklorystki, etnomuzykolożka z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie dr Arleta Nawrocka-Wysocka oraz specjalistka dziedzictwa kulturowego CKiS w Kaliszu Anna Gałczyńska.

Koźminiacy śpiewają na warsztatach

Koźminiacy śpiewają na warsztatach

Warsztaty – zgodnie z wieloletnim zwyczajem CKiS w Kaliszu – były pomocą w przygotowaniach do występu konkursowego, tym razem na Festiwalu muzyki tradycyjnej „Melodie stamtąd” w Kaliszu we wrześniu 2021, a także do koncertów podczas Estrad Folkloru 2021 oraz konkursu na Festiwalu w Kazimierzu Dolnym. Spotkania warsztatowe odbyły się w czerwcu, w lipcu i w sierpniu w siedzibach zespołów i solistów. Wzięły w nich udział zespoły, kapele i śpiewaczki z powiatu kaliskiego: Zespół Śpiewaczy „Koźminiacy”, Zespół Śpiewaczy „Opatowianie”, a także Zespół śpiewaczy i Kapela „Kalina” oraz śpiewaczka Lucyna Wrzesińska z Blizanowa. Zajęcia odbyły się także dla jarocińskiego Zespołu Śpiewaczego „Dąbrowianki” i śpiewaczki Krystyny Melczak z Dąbrowy, a także dwukrotnie dla śpiewaka Lecha Owczarka z Doruchowa (pow. ostrzeszowski).

Brzezinianki

Brzezinianki

W grudniu 2021 roku w podsumowaniu festiwalowych występów konkursowych uczestniczyli: przedstawicielka Zespołu Folklorystycznego „Piwonice” z Kalisza, Zespół Pieśni „Brzezinianki”, Kapela ludowa „Brzeziny” i śpiewaczka Janina Plichta z Brzezin (pow. kaliski).

Konsultacje zespołów z etnologami i folklorystami są formą bezpośredniego spotkania, rozmowy i wymiany doświadczeń członków grup ludowych ze specjalistami i znawcami z dziedziny etnomuzykologii, etnologii czy choreografii ludowej.

warsztaty 30 czerwca:

 1. Zespół Śpiewaczy Koźminiacy (pow. kaliski),
 2. śpiewak Lech Owczarek z Doruchowa (pow. ostrzeszowski)

warsztaty 28 lipca:

 1. Zespół Śpiewaczy Koźminiacy,
 2. Zespół Śpiewaczy Opatowianie (pow. kaliski),
 3. śpiewak Lech Owczarek z Doruchowa (pow. ostrzeszowski)

warsztaty 25 sierpnia:

 1. Zespół śpiewaczy Kalina z Blizanowa,
 2. Kapela Kalina z Blizanowa,
 3. śpiewaczka Lucyna Wrzesińska z Blizanowa (pow. kaliski),
 4. Zespół Śpiewaczy Dąbrowianki,
 5. śpiewaczka Krystyna Melczak z Dąbrowy (pow. jarociński)

warsztaty 8 grudnia:

 1. Zespół Folklorystyczny Piwonice z Kalisza
 2. Zespół Pieśni „Brzezinianki”,
 3. Kapela ludowa Brzeziny,
 4. śpiewaczka Janina Plichta z Brzezin (pow. kaliski)

Anna Gałczyńska


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach zadania „Melodie stamtąd. Festiwal, Estrady Folkloru i warsztaty Ziemi Kaliskiej”.

                     Woj. Wlkp. 21