Festiwal muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2019

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na drugą edycję Festiwalu muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2019. W programie konkurs zespołów śpiewaczych i kapel z regionu, warsztaty i stoiska twórców ludowych, warsztaty tańca i potańcówka Tańce blisko ziemi przy muzyce na żywo.

[Od: So. 31.08.]
Bilety: WSTĘP WOLNY

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na drugą edycję Festiwalu muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2019. Pierwsze edycja odbyła się w 2017 roku.

sobota 31 sierpnia

Kalisz, ul. Łazienna 6

plac CKiS przy Parku Miejskim

PROGRAM

 • 15:00

konkurs zespołów śpiewaczych, kapel ludowych i solistów z regionu /scena

prezentacja – Zespół Tańca Ludowego GŁOGOWIANIE z Głogowej / w przerwie konkursu

warsztaty targi sztuki ludowej PROGRAM  prowadzone przez twórców z regionu w dziedzinach:
haft goliński i angielski, koronka frywolitka, bibułkarstwo, plecionkarstwo, słomkarstwo, garncarstwo, rzeźba w drewnie, a także zajęcia dla dzieci pn. „Wielkopolska stara kuchnia” /plac

zapowiedzi muzyczne na Rynku Głównym – grają kapele z regionu

 • 18:00

warsztaty tańca tradycyjnego – prowadzi Anna Rospondek /namiot

potańcówka Tańce blisko ziemi – animuje Kapela z Kociny, grają kapele z regionu /namiot

obrady jury konkursu

 • 20:30

ogłoszenie wyników konkursu /scena

potańcówka Tańce blisko ziemi – grają kapele z regionu /namiot

Festiwal prowadzi Małgorzata Godorowska

Zapraszamy na najważniejsze spotkanie z kulturą tradycyjną na zakończenie wakacji.

WSTĘP WOLNY

Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki tradycyjnej regionu kaliskiego, zachowanej w nagraniach archiwalnych oraz na płytach „Melodie stamtąd” wydanych w latach 2015-2017 przez IS PAN w Warszawie i CKiS w Kaliszu. W konkursie uczestnicy – zespoły, kapele i soliści z regionu – przedstawią swoją interpretację MELODII STĄD wydanych na płytach i dostępnych w źródłach pisanych, zebranych przez etnomuzykologów Jarosława Lisakowskiego czy Jadwigę i Mariana Sobieskich w latach 40-60-tych XX wieku, a także przez najsłynniejszego – Oskara Kolberga w XIX w. Chcemy zachęcić do twórczego podejścia do materiału źródłowego oraz pokazać twórcom, że muzyka źródłowa może stanowić doskonałą bazę dla artystycznych interpretacji. Dla najlepszych, najciekawszych wykonań – czekają trzy nagrody i ewentualnie wyróżnienia. Pula nagród wynosi 6000 zł.

WIĘCEJ O PŁYTACH: cz. 1 MELODIE STAMTĄDcz. 2 MELODIE STAMTĄD

Po konkursie ok. godz. 18.00 odbędą się warsztaty tańców ludowych, po których wszyscy będą mogli wziąć udział w prawdziwej potańcówce na ludowo, wykorzystując nowo nabyte umiejętności taneczne. Potańcówka odbędzie się w ramach Tańców blisko ziemi, które inicjują zabawy wiejskie w regionie. Podczas całego Festiwalu otwarte dla wszystkich warsztaty rękodzielnicze z hafciarstwa, koronkarstwa, plecionkarstwa czy rzeźby w drewnie poprowadzą twórcy ludowi z całej Południowej Wielkopolski. Na miejscu strawę dla ciała przygotuje KAMA SUSHI z Kalisza. Festiwal jest spotkaniem oraz zabawą pasjonatów i kontynuatorów muzyki tradycyjnej Ziemi Kaliskiej.

regulamin Festiwalu Melodie stamtąd 19,  karta festiwal 19

 

HARMONOGRAM KONKURSU

godz. 15:00-18:00 / scena

 1. Zespół Śpiewaczy KALINA z Blizanowa, pow. kaliski
 2. Zespół Folklorystyczny PIWONICE z Kalisza
 3. Zespół instrumentalno-wokalny z Bud Liskowskich, pow. kaliski
 4. Kapela KALINA z Blizanowa, pow. kaliski
 5. Halina Wałęsa z Nowej Wsi, pow. krotoszyński
 6. Zespół folklorystyczny DORUCHOWIANIE grupa męska, pow. ostrzeszowski
 7. Zespół Śpiewaczy KALINA Z NOWEJ WSI, pow. krotoszyński
 8. Jadzia i Luśka z Blizanowa, pow. kaliski
 9. Zespół Śpiewaczy KOŹMINIACY z Koźminka, pow. kaliski
 10. Eugenia Nowak z Cekowa, pow. kaliski
 11. KAPELA Z KOCINY ostrowski

 

Zespół Tańca Ludowego GŁOGOWIANIE z Głogowej, pow. ostrowski – z tańcami wielkopolskimi
/ w przerwie konkursu

 

 1. Mirosława Juskowiak z Nowej Wsi, pow. krotoszyński
 2. Zespół Śpiewaczy CEKOWIANKI, pow. kaliski
 3. Krystyna Melczak z Dąbrowy, pow. jarociński
 4. Zespół i Kapela LISKOWIANIE, kaliski
 5. Lucjan Dymarczyk, Brzeziny, pow. kaliski
 6. Zespół Śpiewaczy DĄBROWIANKI, pow. jarociński
 7. Janina Plichta z Brzezin, pow. kaliski
 8. Kapela Dziecięca SWOJACY z Moszczanki, ostrowski
 9. Zespół Śpiewaczy LUTOGNIEWIACY, pow. krotoszyński
 10. Lech Owczarek z Doruchowa, pow. ostrzeszowski
 11. Zespół Pieśni BRZEZINIANKI, pow. kaliski

 

 

REGULAMIN KONKURSU

I Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Konkurs odbywa się
  w ramach Festiwalu MELODIE STAMTĄD w Kaliszu. Jest to druga edycja Festiwalu.
 2. Celem konkursu jest popularyzacja muzyki tradycyjnej regionu kaliskiego, zachowanej
  w nagraniach archiwalnych oraz na płytach „Melodie stamtąd” wydanych w latach 2015-2017 przez IS PAN w Warszawie i CKiS w Kaliszu.
 3. W Jury konkursu zasiadają eksperci, znawcy polskiej muzyki ludowej oraz muzycy – praktycy żywego dziedzictwa muzycznego.
 4. Organizator zachęca do twórczego podejścia do materiału źródłowego. Jednym z celów Festiwalu jest pokazanie twórcom, że muzyka źródłowa może stanowić doskonałą bazę dla artystycznych interpretacji. Festiwal ma być przede wszystkim spotkaniem i zabawą pasjonatów i kontynuatorów muzyki tradycyjnej Ziemi Kaliskiej.

II Uczestnicy

 1. Festiwal muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2019 odbędzie się dnia 31 sierpnia 2019 roku w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, na placu przy Parku Miejskim.
 2. W konkursie mogą wziąć udział muzycy, śpiewacy oraz wykonawcy interpretujący muzykę tradycyjną:

– soliści instrumentaliści,

– soliści wokaliści,

– zespoły instrumentalne i instrumentalno-wokalne,

– zespoły śpiewacze.

W kategoriach solistycznych dopuszczalny jest akompaniament. Wykonawcy zaprezentują dwa-trzy utwory, w tym jeden musi pochodzić z płyt „Melodie stamtąd”, drugi i trzeci – ze zbiorów nagrań dra Jarosława Lisakowskiego lub Jadwigi i Mariana Sobieskich, a także ze zbiorów regionalnych Oskara Kolberga. Czas trwania prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 15 minut. W przypadku przekroczenia czasu jurorzy mogą przerwać prezentację.

 1. Jury po wysłuchaniu prezentacji konkursowych przyzna I, II i III nagrodę kierując się kryteriami oceny jak: poziom wykonania, dobór repertuaru, styl, atrakcyjność przekazu scenicznego, świadomość źródła. Jury ma także możliwość przyznania wyróżnień. Jury ocenia prezentacje uczestników bez podziału na kategorie. Tak też są przyznawane nagrody.

Koszty dojazdu i ubezpieczenia Uczestników Festiwalu pokrywają instytucje delegujące. Na miejscu będzie możliwość kupienia wyżywienia i napojów. Uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek i napoje.

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną udzielone zakwalifikowanym wykonawcom.

PROGRAM FESTIWALU 2019

godz. 15:00 – rejestracja uczestników

godz. 15:00-19:00 – prezentacje konkursowe, targi i warsztaty sztuki ludowej

godz. 19:00-20:30 – obrady Jury i ogłoszenie wyników

godz. 19:00-22:00 – Tańce blisko ziemi – potańcówka

 

III Zgłoszenia

W celu zgłoszenia się do udziału w konkursie należy przesłać wypełnioną i podpisaną kartę uczestnictwa do 20 sierpnia 2019 r. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego. Organizator ma prawo wyboru uczestników konkursu. Przesłanie karty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do konkursu.

Biuro Organizacyjne:

Koordynator Anna Gałczyńska

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz

tel. 62 765 25 45, e-mail: ania@ckis.kalisz.pl

www.ckis.kalisz.pl, www.folklor.kalisz.pl

Informacje o Wykonawcy zawarte w karcie uczestnictwa Organizator może wykorzystać w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz w komunikatach prasowych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.


Festiwal odbywa się w ramach zadania Melodie stamtąd. Festiwal i Estrady Folkloru Ziemi Kaliskiej. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury z Programu EtnoPolska 2019.


 

Pierwsza edycja Festiwalu MELODIE STAMTĄD 2017:

Festiwal muzyki tradycyjnej Melodie Stamtąd 2017 – fotorelacja