Typ Zespołu: śpiewacze

KOŹMINIACY

Zespół Śpiewaczy KOŹMINIACY z Koźminka Zespół powstał w 2004 roku w Koźminku w powiecie kaliskim. Śpiewają w nim kobiety i mężczyźni, mieszkańcy gminy Koźminek. Kierownikiem obecnie i opiekunem artystycznym od 2017 roku jest pani Brygida Olszewska. Zespół wykonuje piosenki ludowe z Ziemi Kaliskiej. „Koźminiacy” corocznie uświetniają gminne imprezy, m.in. Spotkania Noworoczne, Dożynki, różne uroczystości. Prezentowali… Read more »

LISKOWIANIE

Zespół Folklorystyczny LISKOWIANIE, pow. kaliski Zespół powstał w roku 1980 przy Kole Gospodyń Wiejskich w Liskowie z inicjatywy pani Gabrieli Gierosz. Od kilkudziesięciu lat działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie. Zespół składa się obecnie z kilkunastu śpiewających kobiet i mężczyzn oraz kapeli. Kierownikiem zespołu jest od kilku lat pani Barbara Klimczak, a opiekunem artystycznym… Read more »

LUTOGNIEWIACY

Zespół Śpiewaczy „Lutogniewiacy” powstał w 1986 roku z inicjatywy przewodniczącej KGW Anny Śpitalniak, która nawiązała do przedwojennych tradycji. Wtedy to istniał w Lutogniewie koło Krotoszyna zespół taneczny znany w całej Wielkopolsce. Obecnie zespół działa pod kierownictwem Małgorzaty Marszałek i składa się z 8 pań oraz instruktora muzycznego. „Lutogniewiacy” wykonują pieśni tradycyjne z okolic Krotoszyna. Podtrzymują… Read more »

ŁĄKOCANIE

Zespół Śpiewaczy ŁĄKOCANIE z Łąkocin, pow. ostrowski Zespół powstał w 2005 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Łąkocinach. „Łąkocanie” śpiewają piosenki ludowe z Łąkocin i okolic Ostrowa Wielkopolskiego, a także pieśni kościelne. Kierownikiem zespołu była Elżbieta Kaźmierczak, a opiekę nad stroną muzyczną sprawował do 2020 roku Stanisław Furmanek. Zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury… Read more »

OPATOWIANIE

Zespół Śpiewaczy OPATOWIANIE z Opatówka, pow. kaliski Zespół powstał ok 1981 r. W roku 2002 został reaktywowany. Obecnie w skład zespołu wchodzi kilkanaście członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku. Zespół Opatowianie bierze udział w biesiadach i estradach folkloru oraz w wielu przeglądach i festiwalach na terenie całego kraju i za granicą. Uatrakcyjnia wiele imprez i… Read more »

PIWONICE

Regionalny Zespół Folklorystyczny „Piwonice” powstał w 1973 roku na bazie Koła Gospodyń Wiejskich w Piwonicach, do niedawna podkaliskiej wsi, dziś dzielnicy Kalisza. W 2018 roku obchodził 45-lecie działalności. Zespół działa pod opieką Miasta Kalisza, a kieruje nim od 2017 roku Wiesława Machowska. Do niedawna przez kilkanaście lat kierowniczką „Piwonic” była pani Bronisława Matusiak. Instruktorem muzycznym… Read more »

SWOJACY

Zespół Tańca Ludowego „Swojacy” funkcjonuje od 2007 roku przy Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa a od 2008 roku jest też jedną z sekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie. Składa się z dwóch grup wiekowych (dziecięca i młodzieżowa) i liczy ogółem około 60 osób. Instruktorem jest Jolanta Marszał. Do największych sukcesów zespołu można zaliczyć: –… Read more »