Melodie stamtąd. Festiwal, Estrady Folkloru i warsztaty Ziemi Kaliskiej – podsumowanie projektu 2021

23 grudnia 2021

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zrealizowało w 2021 roku zadanie pn. „Melodie stamtąd. Festiwal, Estrady Folkloru i warsztaty Ziemi Kaliskiej”, które zakładało działania integracyjne, edukacyjne i popularyzatorskie w kulturze ludowej Południowej Wielkopolski. Udało się zorganizować trzecią edycję Festiwalu muzyki tradycyjnej „Melodie stamtąd” w Kaliszu nawiązującego do utworów z płyt o tym samym tytule oraz innych nagrań archiwalnych. We współpracy z partnerami odbyły się Estrady Folkloru 2021 – trzy plenerowe koncerty w Skrzebowej, w Doruchowie i w Sośniach z udziałem zespołów folklorystycznych i twórców ludowych z regionu. Festiwal i koncerty połączone były z Warsztatami twórców i Targami sztuki ludowej, a także z potańcówkami pn. „Tańce blisko ziemi”. W 2021 odbywały się także Warsztaty dla zespołów ludowych Ziemi Kaliskiej ze specjalistami etnomuzykologami i folklorystami. Efektem materialnym są dokumentacja filmowa z Festiwalu i dokumentacja zdjęciowa.


 

plakat Melodii stamtąd 2021

plakat Melodii stamtąd 2021

Festiwal muzyki tradycyjnej MELODIE STAMTĄD

5 września KALISZ plac Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Zadanie dotyczyło realizacji m.in. trzeciej edycji Festiwalu muzyki tradycyjnej „Melodie stamtąd” w Kaliszu. Tak jak dwie poprzednie edycje w 2017 i 2019 roku Festiwal ożywił przestrzeń miasta. Podczas jednodniowej plenerowej imprezy zaprezentowało się większość zespołów śpiewaczych, folklorystycznych, kapel i solistów oraz twórców ludowych z subregionu. Konkurs śpiewaczo-muzyczny zmobilizował wykonawców do samodzielnego korzystania z materiału źródłowego w formie nagrań archiwalnych i wydawnictw śpiewnikowych oraz do wynajdywania mało znanych utworów oraz ich popularyzowania. Swobodna formuła konkursu, pozwalająca na interpretacje i aranżacje, po raz kolejny zachęciła środowisko ludowe do prezentowania i promowania tradycji Ziemi Kaliskiej w sposób przystępny dla współczesnego odbiorcy.

RELACJA Z FESTIWALU

Zdjęcia, filmy:

www.facebook.com/Centrum-Kultury-i-Sztuki-w-Kaliszu

www.facebook.com/Folklor-południowej-Wielkopolski


 

Estrady Folkloru 21, proj. Krzysztof Rospondek

Estrady Folkloru 21, proj. Krzysztof Rospondek

ESTRADY FOLKLORU 2021

We współpracy z partnerami odbyły się także trzy Estrady Folkloru 2021 – plenerowe koncerty z udziałem zespołów folklorystycznych z regionu.

27 czerwca SKRZEBOWA i MOSZCZANKA gm. Raszków, pow. ostrowski, boiska sportowe

współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa

1 sierpnia DORUCHÓW pow. ostrzeszowski, ul. Sportowa

współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Doruchowie

8 sierpnia SOŚNIE pow. ostrowski, Ośrodek „Biały Daniel”

współpraca ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Edukacyjnym PASIKONIK w Kocinie


warsztaty sztuki ludowej w 2019

warsztaty sztuki ludowej w 2019

Podczas Festiwalu i Estrad Folkloru odbywały się czterokrotnie Targi sztuki ludowej oraz Warsztaty twórców ludowych – bezpłatne dla uczestników imprezy. Prowadziło je kilkunastu twórców ludowych z regionu. Targi były prezentacją twórczości ludowej oraz rękodzielnictwa z terenu Południowej Wielkopolski (rzeźby w drewnie, hafciarstwa, koronkarstwa, bibułkarstwa, plecionkarstwa i słomkarstwa oraz wikliniarstwa). Festiwal i Estrady Folkloru kończyła trzykrotnie zabawa tradycyjna pn. „Tańce blisko ziemi”. Zorganizowana potańcówka pomogła w integracji lokalnego środowiska. Cel dostrzeżenia zabawy wiejskiej jako wartości w budowaniu tożsamości regionalnej został osiągnięty. Widzowie i artyści uczestniczyli we wspólnej zabawie i przeżywaniu, nie tylko podziwianiu występów, poza strefą sceniczną i założeniem „widownia-scena”. Uczestnicy w praktyce wykorzystywali regionalne tradycje taneczne i muzyczne, które często znają tylko ze strony widza.


WARSZTATY DLA ZESPOŁÓW LUDOWYCH 2021

warsztaty w Brzezinach

warsztaty w Brzezinach

Latem i jesienią odbywały się spotkania warsztatowe z zespołami. Na kilkunastu warsztatach dla zespołów ludowych Ziemi Kaliskiej ze specjalistami etnomuzykologami i folklorystami zespoły przygotowały swój repertuar. Organizowane od kilkudziesięciu lat konsultacje dla zespołów są formą bezpośredniego spotkania, rozmowy i wymiany doświadczeń członków grup ludowych ze specjalistami i znawcami z dziedziny etnomuzykologii, etnologii czy choreografii ludowej.


Zadanie Melodie stamtąd. Festiwal, Estrady Folkloru i warsztaty Ziemi Kaliskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz ze środków Województwa Wielkopolskiego.

MKDNiS 21               Woj. Wlkp. 21


wręczanie nagród

wręczanie nagród na Festiwalu

 

Łąkocanie i Jankowianie w Sośniach

Łąkocanie i Jankowianie w Sośniach

 

Doruchowianie grupa męska

Doruchowianie grupa męska w Doruchowie

 

Swojacy w rzeszowskim

Swojacy w rzeszowskim w Skrzebowej

 

Koźminiacy na warsztatach

Koźminiacy