19. Świąteczne Spotkanie Folklorystów Południowej Wielkopolski – fotorelacja

19 grudnia 2023

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu po raz dziewiętnasty zaprosiło przedstawicieli zespołów i kapel oraz twórców ludowych na Świąteczne Spotkanie Folklorystów Południowej Wielkopolski. Była to okazja do podsumowania wydarzeń z lat 2022-2023, podziękowań, wręczenia odznaczeń honorowych i złożenia życzeń świątecznych – w odnowionej sali widowiskowej CKiS.

19. Świąteczne Spotkanie Folklorystów - wyróżnieni Odznaką Honorową

19. Świąteczne Spotkanie Folklorystów – wyróżnieni Odznaką Honorową

Podczas uroczystości Marzena Wodzińska, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, wręczyła trzy Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Zasłużonymi laureatami zostali: Jolanta Łukaszewska z Goliny, Jolanta Majorowicz z Kalisza i Krzysztof Rospondek z Kociny. Obie panie to twórczynie ludowe, zrzeszone w ogólnopolskim Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, prowadzące wielomiesięczne warsztaty regionalnego rękodzieła pn. Mistrz Tradycji: pani Łukaszewska w 2023 roku w Golinie z haftu nasnuwanego – przepięknej Snutki Golińskiej, a pani Majorowicz w 2021 roku w Kaliszu – z tworzenia tradycyjnych ozdób z papieru.

Jolanta Łukaszewska

Jolanta Łukaszewska

Jolanta Łukaszewska przyczyniła się do wpisania w zeszłym roku Snutki Golińskiej na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jolanta Majorowicz od wielu lat zasiada w zarządzie STL w Wielkopolsce, dbając o innych twórców w regionie. Krzysztof Rospondek jest muzykiem ludowym, prowadzącym Zespół i Kapelę z Kociny, stolarzem i budowniczym instrumentów ludowych oraz skrzyń, animatorem kultury, stypendystą Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dużo sił do dalszej pracy.

Fryderyk Jankowski

Fryderyk Jankowski

W czasie Spotkania podsumowaliśmy i podziękowaliśmy mistrzyni Jolancie Łukaszewskiej i koordynatorowi Tomaszowi Jankowskiemu za siedmiomiesięczne Warsztaty haftu nasnuwanego w Golinie, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawę powarsztatową z pracami uczestniczek zajęć można było oglądać w Hallu Centrum Kultury i Sztuki. Od poniedziałku 18 grudnia do końca roku 2023 Snutkę Golińską można jeszcze obejrzeć w Poznaniu, w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury przy ul. Prusa 3. Wiwata na cześć wyróżnionych Odznakami oraz twórców Snutki Golińskiej zagrał na dudach Fryderyk Jankowski z Jarocina, muzyk Kapeli Dudziarskiej Snutki z Potarzycy.

19. Świąteczne Spotkanie Folklorystów

19. Świąteczne Spotkanie Folklorystów

Podsumowaliśmy także inne wydarzenia folklorystyczne w Południowej Wielkopolsce w ostatnich dwóch latach. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zrealizowało w tym czasie także inne projekty ludowe. W zeszłym roku trwało zadanie „Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Odbył się wówczas przegląd w Brzezinach pod tą samą nazwą – wpisany do Krajowego rejestru dobrych praktyk w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Estrady Folkloru, warsztaty i konsultacje.

19. Świąteczne Spotkanie Folklorystów. Przedstawiciele nagradzanych w Kazimierzu i w Bukowinie zespołów i soliści

19. Świąteczne Spotkanie Folklorystów. Przedstawiciele nagradzanych w Kazimierzu i w Bukowinie zespołów i soliści

Wydaliśmy w 2022 roku „Śpiewnik kaliski” z cennymi melodiami regionu Kaliskie, prezentowany na pierwszym „Spotkaniu z kulturą tradycyjną” w kwietniu 2023. W 2023 roku zrealizowaliśmy m.in. „Tańce Blisko Ziemi – potańcówkę wiejską w Głogowej” z dofinansowania Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Oprócz naszych zwyczajowych działań w postaci koncertów plenerowych dla zespołów ludowych, konsultacji i warsztatów, uczestniczyliśmy w październiku w Gali Jubileuszowej dotyczącej niematerialnego dziedzictwa w Zakopanem, tworzyliśmy Wieniec Dożynkowy dla Wielkopolski, wspieraliśmy członków zespołów i twórców w ich działaniach. Delegowaliśmy najlepsze grupy i solistów na Festiwale w Kazimierzu i na Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej. W czasie tych dwóch lat Zespoły Ziemi Kaliskiej odnosiły liczne sukcesy na wielu konkursach w całej Polsce, prowadziły badania i poszukiwania materiałów dla swojej twórczości, szyły stroje i wciąż działały w kierunku popularyzacji tradycji wiejskich. Dwoje twórców z regionu prowadziło mistrzowskie warsztaty dofinansowane przez MKiDN: w 2022 Krzysztof Rospondek z budowy instrumentów ludowych w Kocinie i w 2023 roku Donata Kaczocha z haftów wielkopolskich w Poznaniu.

19. Świąteczne Spotkanie Folklorystów

19. Świąteczne Spotkanie Folklorystów – Opatowianie

W Spotkaniu wzięło udział blisko 70 osób, kierownicy, kierowniczki i przedstawiciele ponad 20 zespołów regionalnych, twórcy ludowi, dyrektorzy ośrodków kultury i prezesi stowarzyszeń ludowych. Oprawę artystyczną Świątecznemu Spotkaniu Folklorystów zapewnili regionalni artyści. Kolędy zaśpiewały panie z Zespołu Śpiewaczego OPATOWIANIE  z towarzyszeniem Macieja Sawińskiego z Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku. Muzycy z Kapeli Ludowej BRZEZINY,  działający na co dzień przy Brzezińskim Centrum Kultury i Bibliotece, zagrali kilka melodii ze swojego tradycyjnego repertuaru. Panowie obchodzili w zeszłym roku 45 lat działalności muzykanckiej; zostali też kolejny raz docenieni na Festiwalu w Kazimierzu Dolnym oraz w innych konkursach w Polsce.

19. Świąteczne Spotkanie Folklorystów

19. Świąteczne Spotkanie Folklorystów – Kapela Brzeziny

 

Świąteczne Spotkanie prowadziła Małgorzata Godorowska.

Świąteczne Spotkanie prowadziła Małgorzata Godorowska.

19. Świąteczne Spotkanie Folklorystów

Na zakończenie spotkaliśmy się wokół świątecznego drzewka, w pięknie przystrojonej Sali Studio,  przy kolędach i tradycyjnym świątecznym poczęstunku przygotowanym przez Łącznik Kulinarny. Świąteczne Spotkanie prowadziła Małgorzata Godorowska.

Anna Gałczyńska

19. Świąteczne Spotkanie Folklorystów

Prezentujemy fotorelację z 19. Świątecznego Spotkania Folklorystów Południowej Wielkopolski.

 

Spotkanie fotografowała Karolina Bazan.